Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Ny debattløsning på nett

Fra i dag innfører Østlands-Posten en ny debattløsning på nett. Dette betyr at innlegg vil publiseres i den ordinære nettavisa, www.op.no. Samtidig vil vi at alle innlegg skrives under med fullt navn.

Les mer om ordningen her

Lokal flyktninggalskap

Bjørn Melleby

Takk for meg

Alt har en ende, så også denne reisen.

Spørsmål om frihet, medvirkning, demokrati og miljø

”Alt har blitt sagt. Utvilsomt. Hvis ikke ordene hadde skiftet mening, og meningene ord”, skrev forfatteren Jean Paulhan (1884-1968). Likevel forsøker jeg meg med noen spørsmål jeg håper å få svar på:

1. Hva bidrar best til personlig medvirkning og personlig frihet: Kommunalt eide og demokratisk styrte virksomheter, skoler og sykehjem med kjente og folkevalgte representanter; eller selskaper, skoler og sykehjem, eid av internasjonale konsern med ukjente eierne som bruker den private eiendoms- og styringsrett til å lede virksomheten via stråselskaper i lukkede skatteparadis?

Poesibyen

Det var den gang jeg gikk rundt i Larvik og leste poesi. En gullgruve av livsvisdom. Jeg fant dem over hele byen. Den som har begge beina på jorden, står stille. Jeg gikk og jeg leste. Jeg gikk og jeg leste. Det var en vandretur i tankens høyborg.

Nå sitter jeg øverst på torget og spiser ”Dansk leverposteismørbrød.” Det smaker fortreffelig. Jeg har også investert i en kopp kaffe. Fornøyelsene har sin pris, men gleden er gratis. Helt gratis er ikke smørbrødet. Jeg kunne kanskje klart meg med et halvt smørbrød?

Det er mye folk på torget. Det er lørdag. Det vrimler av barn. Foreldre og besteforeldre. Det er ”Barnas dag.” Jeg sitter alene. Som vanlig. Men føler meg ikke ensom. Ensomhet er ikke å være alene, men å ikke ha noen å savne. Det er klokt sagt. Skulle nesten tro jeg hadde funnet på det selv.

Mest behaglig å lukke øyene

NB: Også dette leserinnlegg til ØP/papiravisa som svar på Tore Vassdals leserbrev/angrep på meg i mandagsavisa, har ØP redaktør Tennum nektet å ta inn – og bryter på nytt pressens hevdvunne Tilsvarsrett i en pågående debatt. Jeg tar trakkaseriene nå til Norsk Presseforbund:

Å si det med dikt

Som om lokaldemokratiet bare er til pynt mener det politiske verktøyet Østlands Posten som forventet sammen med de rødgrønne at vedtaket om å nedlegge Frostvedt skole bør bli stående når de borgerlige nå varsler ny omkamp om skolen.

Og det har ingenting å si at professor John Hattie, som er en av verdens mest innflytelsesrike skoleforskere og som forsker i pedagogikk, i boken sin «Synlig læring» lister opp fem punkter han forklarer har stor effekt på læringen, der skolestørrelse er en fraværende faktor, mens læreren den viktigste.

La Wassilioff satse!

Å drive innenfor reiselivsbransjen i Norge er ikke lett. Selv om Stavern med sin unike beliggenhet har et fortrinn fremfor andre destinasjoner i Norge, må vi huske at sesongen er kort. Når lokale næringsdrivende innenfor reiselivssektoren ønsker å satse, gjør derfor vi politikere klokt i å lytte med et åpent sinn.

I et typisk turistområde som Stavern er det vanskelig å skape aktivitet som varer året rundt, også utenfor de typiske turistperiodene. For at man skal få til slik aktivitet, er man helt avhengig av å få mest mulig ut av det lukerative markedet i sommermånedene. Vi har i Larvik mange næringsdrivende som er flinke til å utnytte dette markedet, og derfor har vi en av Vestfolds flotteste dagligvarebutikker på Søndersrød, og ett av Vestfolds beste bakerier i Nevlunghavn. Hvorfor skal ikke Stavern kunne få et av Vestfolds flotteste hoteller i Wassilioff?

En stemme fra Graven

Bjørn Melleby

Fritenker

Kommunevåpen

Ved en sammenslåing med Lardal må kanskje Larvik kommune få et nytt kommunevåpen. Det vil være bra. Har aldri hatt sansen for de tre seil. Det hører mer hjemme på Sørlandet, kanskje aller mest i Arendal. Larvik ble bygd med oppgangssager og jern, noe som Lardal var en del av, selv om kommunen eller bygda var en del av Tunsberg len, gikk tømmeret til Larvik.

Tanker på ville veier.

Her går gode krefter sammen om hente ut flyktninger fra Syria. Organisasjoner og land mobiliserer for å hjelpe. Vi har den alvorligste flyktningekrisen i Europa og verden etter 2. verdenskrig. Det var ille på Balkan på 1990 tallet med titusner som hadde behov for beskyttelse og mat. Jeg vet hva jeg snakker om fordi jeg jobbet der med distribusjon av nødhjelp for WFP, World Food Program. Vi har mye å lære av den anstendighet disse menneskene kunne oppvise der de stod i matkøen med sine bøtter og spann.

Så dukker det opp fra gjørma en som kaller seg fritenker og perverterer debatten og drar den ned i søla. Jeg oppfatter fritenkere med noen som har tilført oss et tankegods til å være stolt av. Med Melleby kan jeg ha tatt feil. Han bruker, uten snev av anstendighet, de syriske flyktnigenes nød til en kamp mot Islam. Plutselig får flyktningene betegnelsen “flerkulturelle”. De søker “honningkrukka i det høye nord”. Flyktningene omtales som “Koran-tilhengere”. Flyktningene assosieres med “Nav støttede ferieturer til sitt forfulgte hjemland”. Han håner skamløst Al-Chirout fra Larvik som jeg ikke kjenner men som jeg tror er et godt menneske. Han manipulerer med statistikk når det gjelder innandreres deltakelse i arbeidslivet ved “Yrkesdeltakelsen, selv etter mange år er skremmende lav; bare 28% av for eksempel somaliere er i jobb”. Det siste er riktig. Men det han ikke nevner er at i 2014 var ca 64% av innvandrerne i arbeid. Noen få poeng under nordmenn. Det samme år ble det skapt 30000 jobber der innvandrere fikk 8 av 10. Han snakker om masseinnvandring til tross for en stor del av dette er arbeidsinnvandring fra de nordiske landene og Øst-Europa og fordi det er mangel på arbeidskraft i mange yrker. Og så var det dette med “økonomisk & kulturelt bærekraftig”. Enda lenger ned i gjørma ved “mange er analfabeter uten norsk språk”. Mer grisete kan det ikke bli. De snakker forøvrig ikke norsk i Syria.

Er konkurranse alltid bra?

Dagens (27.05.15) leder i ØP om at det er bra med flere aktører hevder at ”… nettopp fordi tjenestene som iFokus leverer er så viktige, er det bra at det nå åpnes opp for mer konkurranse. Konkurranse har som kjent den effekten, at aktørene blir bedre. Tjenestene blir billigere og mer effektive”. Dette er imidlertid en nyliberalistisk politisk påstand som langt fra er selvsagt og følgelig burde hatt en nærmere økonomisk begrunnelse.

Selv om påstanden fremsettes som en konvensjonell visdom, er det få tegn i dagens Europa og USA med sterk konkurranse og frihandel, som tilsier at dette er selvsagt. Som kjent er forholdene i vår del av verden blant annet preget av høy arbeidsledighet og stor sosial nød, og en økende forskjellen mellom fattig og rik – jf. Thomas Pikettys bok om ulikhet og kapitalismens utvikling. Også den økonomiske veksten, dvs. produksjon pr. arbeidet time, er som det går fram av Aftenposten 12.02.15, blitt gradvis lavere de seneste 40 årene. På begynnelsen av 1970-tallet var produktivitetsveksten i de rike OECD-landene over fire prosent i året (gir dobling av produksjon og lønninger på 15-20 år). De seneste årene har den årlige produktivitetsveksten vært på snaue én prosent i året (det tar dermed 70 år å doble produksjon og inntekter). Videre har vi et merkelig sammenfall mellom en nærmest absolutt liberalisme i økonomien og en sikkerhetskontroll uten sidestykke.

Tomme tanker romler mest..

Leserinnlegg i ØP 27.mai 2015

Ytringsfriheten og myten om en fri presse

Grunnloven § 100 sier at ytringsfrihet bør finne sted, at frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver, og at det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Særlig de senere år har hendelser og markeringer satt ytringsfriheten på dagsorden. Men hvordan praktiseres ytringsfriheten egentlig? Gir media oss et fullgodt bilde av våre lokalsamfunn og den verden vi lever i? Eller blir noen alarmerende ”nyheter” stoppet før offentliggjøring av de maktmennesker som da blir avslørt?

Skal et folk virkelig kunne styre seg selv, må media gi folket og dets myndigheter den informasjon og legitimitet som kreves for at demokratiet skal bli virkelig. Media må ikke bare gi oss isolerte fakta som leder til alle slags spørsmål, men sette faktaene i sin sammenheng og gi oss mulighet til å forstå de bakenforliggende årsaker. Heller ikke legoklosser gir særlig mening før de er satt sammen med andre.

10.000 syrere til Norge ja/nei!

KrF og Venstre, med flere i spissen, vil ha 10.000 syrere til Norge! Av noen hundre tusen lidende flyktninger, ønskes ti tusen utvalgte til Norge. Hva vil det koste Norge i kroner og ører, nevner ikke de ivrige politikerne med et ord? Det kan koste Norge milliarder?

Hva så med de 240.000 flere eller færre som ikke får hjelp i leirene? Hva vil de koste i forhold til de heldige som trakk lykkeloddet?

Sykkelsti

Å satse på sykkelsti fra Stavern til Skårabakken istedenfor fra Bakkane til Strandbakken i Helgeroa er en fatal feilprioritering. Tilhengere av turistvei fra Stavern kan bare slå opp ordet “fatal” i fremmedordboka. Glem argumentet om turistvei fra Stavern i sommerhalvåret, men tenk trafikksikkerhet. Veien fra Stavern er riktig nok sterk trafikkert i sommerhalvåret. Men resten av årets 9 måneder er den som en rolig norsk bygdevei. En bil i ny og ne. Fra Bakkane til Helgeroa er det stor trafikk hele året! Da snakker vi om steintrafikk fra brudda i Tveidalen, næringstrafikk til Helgeroa og Havna og ikke minst trafikk til de store boligområdene her ute. Året rundt! På toppen av dette kommer en enorm trafikk fra mai til langt ut i september der feriegjester utgjør en stor del. Ja, og busstrafikk hver time. Farta er stor og Politiet har hyppige fartskontroller. I tillegg er veien fra bånn av Bertelbakken fram til første avkjøring ned til Helgeroa spesielt farlig. Her er det uoversiktelig for biler og syklende. Veien har heller ikke veiskulder noe som gir en syklist, og jeg sykler her mye i sommerhalvåret, null mulighet til beskyttelse. Du blir bare tvunget ut i veien sammen med bilistene.

Derfor er det helt komplett uforståelig at man nå snakker om sykkelsti, en fordekt turistvei, fram til Skårabakken. Det hadde vært interessant å vite fra Trygg Trafikk eller Politiet mener om saken. Jeg er overbevist om at de vil gi meg rett.

Innlemming eller ny kommune?

Hvis en kommunesammenslåing i fremtiden blir aktuelt skal det ikke være en ensidig innlemming av Lardal. Det må være villet og ønsket fra begge parter. Det må vise at innbyggerne får en bedre kommune og innbyggerne bør være hørt og ønske en ny kommune. Og det ønsket burde gjelde både Lardals og Larviks innbyggere.

Jeg skal ikke legge meg opp i Larviks prosess, men leserinnlegget fra Gina Johnsen (FRP) gir en grunn for meg å stille noen spørsmål. Det virker som man mener at Larvik ikke har tenkt å endre seg i det hele tatt ved en evt sammenslåing og ved større avstander. Hvis livet skal fortsette prikk likt i Larvik, og Lardal må infinne seg i å bli et lyderike så kan jeg forstå at innbyggerne i Larvik har mindre grunn til å engasjere seg. For Lardals innbyggere kan det kun gi større grunn til oro.

Pensjonisters kjøpekraft

Av ØPs leder 7. mai (og andre medier) vil vi alderspensjonister gå 25 kroner i minus for hver 1000-lapp, som da er det vi risikerer å gå i minus etter årets trygdeoppgjør når prisstigningen tas med i beregningen. Det skal utgjøre 0,25 %, har jeg forstått det rett (0,5 – 0,75 = – 0,25). Men én prosent av 100 kroner er jo som kjent én krone, og 0,25 % blir da 25 øre av kr 100, eller kr 2,50 av kr 1000, ikke 25 kroner. Men muligens er det her en beregning jeg ikke helt har forstått. En nærmere forklaring er derfor kanskje på sin plass?

Stengte grensejusteringer

Lardal kommunestyre gjorde en helomvending og stemte mot sitt forrige vedtak om å avvente hva Kongsberg mener om grensejustering for Hvittingfoss. Jeg er forbauset over argumentene som ble brukt i debatten.

For det første er det er ingenting fra Kongsberg side som er forandret siden sist Omholt fikk flertall i kommunestyre for at vi istedenfor å stenge døren da, skulle avvente Kongsbergs diskusjon om grensejustering. Kongsberg har pr idag sagt at det kan være aktuelt med grensejusteringer.

Unge mennesker tvunget på geledd.

Kjære Roger W.

Jeg leser dine petit’er, eller blogger som det vel nå heter, med glede. De tar meg tilbake til min barn doms lekeplass på Torstrand, med Frammoa, Smiestranda, og Østre og Vestre Halsen og

Korps er mer enn uniformer, russiske marsjer og 17 mai

Blir litt provosert etter å ha lest øp i dag og framstillinga av korps. Korps er faktisk mer enn uniformer, russiske marsjer og 17 mai. Håper Sørdahls innlegg i dag var skrevet med en feil undertone.

Å begynne å spille et instrument i korps, betyr faktisk at man kan få en rimelig mulighet til å få opplæring til å spille et dyrt instrument, som gir en hobby hele livet. Hvem ville kjøpt et instrument til femsifret beløp til 12 åringen for å se om barnet liker å spille?

Lokal skolepolitisk kritikk fra Larvik Kristelig Folkeparti.

I dagens ØP går viseordfører Halstein Bast i strupen på Krf representanten Olaf Holm for hans kritiske innlegg sist uke angående kommuneledelsens avvisning av skolens folk når de ber om hjelp til å få “tatt livet av tidstyvene” i skolen. Bast irettesetter Holm for hans måte å bringe et alvorlig problem frem på. Fra kommunestyrets talestol og i media.

Hva er det som er så galt med denne fremgangsmåten Bast? De aller flest av oss er avhengig av media som budbærer av politisk saker og konflikter. – Eller synes du Holm heller burde tatt rådmannen tilside i et lukket rom med sin kritikk?

ØP-debatt

ØP-debatt skal være Larvik og Lardals viktigste diskusjonsforum. Her kan dere som lesere selv skrive leserinnlegg og lengre kommentarartikler. Debattnivået heves dersom dere signerer med fullt navn.

I ØP-debatt vil også avisas egne kommentarer- og lederartikler gi grunnlag for videre diskusjon.

Debattansvarlige.:
Ansv. redaktør Terje Svendsen: 913 88 922,
Redaktør Per Marvin Tennum: 913 88 915,
Nyhetsredaktør Erik Werner Andersen 920 43 374
Mer om sonen

Denne sonen er lukket for nye medlemmer.

Origo ØP-debatt er en sone på Origo. Les mer

Retningslinjer for debatt på OP.no
I debattforumet kan du si og mene hva du vil om det meste, men bruk sunn fornuft og hold deg til normal folkeskikk. Vis engasjement.

Vær ålreit. Skriv innlegg i en saklig og sivilisert form, men ikke mist engasjementet!
Dersom du har lyst til å skifte tema midt i en samtale, bør du heller starte en ny debatt ved å opprette et nytt innlegg.

Rett skrivefeil. Du har en halvtime på deg for å redigere innlegget etter at det er skrevet.

Redaksjonen i Østlands-Posten følger debatten tett, og kan både fjerne og redigere innlegg. Det vil skje i henhold til forumets retningslinjer og generelle presseetiske retningslinjer slik de er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Vi ønsker ikke avsporing av debatten.

Vi tillater ikke følgende:
Hets mot folkegrupper, rasisme eller andre injurierende innlegg. Innlegg som strider mot norsk lov vil bli fjernet.

Urimelig personkritikk eller karakteristikker som tar form av trakassering eller hets av meddebattanter. Vi forventer at du behandler andre debattanter med respekt. Diskuter sak, ikke person!

Det er ikke tillatt å skrive av eller kopiere opphavsbeskyttet materiale.

Vi godtar at du skriver under pseudonym, men oppfordrer alle til å bruke sitt eget navn.

Annonse