Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord vegvesen

NTP 2014-2023: Enorm satsing på motorveier

Tusenvis av nye kilometer vei over tiårsperioden. Hva med drifting og vedlikehold av alt dette? Når vi ser på vedlikeholdet av dagens store og små veier, så kan man være skeptisk til om vi greier å håndtere alt dette nye som kommer i tillegg (!)
Har vi kompetanse i detta landet til å rassikre alle tunneler som skal til?
Har vi tunnellbyggere som greier å finne fram til isolasjonsmaterialer som ikke er brennbare?
Har vi tilstrekkelig med kvalitetssbevisste ingeniører som tør å varsle om alle snarveiene som bransjen faller for?

Fra Sky til den kinesiske mur

(Liselotte Aune Lee, fylkestingsrepresentant for Vestfold Arbeiderparti)

Vi har akkurat sådd karse. Det vokser fort (og dør fort). Noen ting tar lenger tid. Enten det er forsvar mot fiender, eller det er døden eller kjærligheten. Den kinesiske mur. Pyramidene. Taj Mahal. Et sted midt imellom karse og den kinesiske mur finner vi… Vestfoldbanen.

Noen ting tar så lang tid at vi først og fremst bygger det for dem som kommer etter oss. For elevene ved Langangen skole, klarinettistene ved kulturskolen i Larvik, musikkelevene ved Thor Heyerdahl vgs. E18 gjennom Vestfold og Vestfoldbanen er blant dem. I dag har vi åpnet E18-parsellen Sky – Langangen. For meg var det en feiring av alle de flinke folka som har vært med å flytte 2 mill. kubikk stein, bygge 4 doble tunneler og 6 langsgående bruer. En fornøyd ordfører Rune Høiseth – og statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kom for å feire med oss. Barna og ungdommene som sang og spilte under åpningen er dem vi bygger veien for.

Samtidig arbeider vi like jevnt og trutt med Vestfoldbanen. Selv om du kanskje ikke “ser det”. Jernbane er også noe vi bygger vel så mye for neste generasjon som for oss selv. Men det er mange valg,valg,valg… Akkurat nå ligger det ute en utredning om “konseptvalg” for jernbanen i Vestfold. Høres tørt og kjedelig ut, det er sikkert. Men det dreier seg om viktige ting som synes veldig godt: Hvor skal folk bo? Hvor skal de reise for å komme på jobb og skole? Skal vi smelle en jernbanebro over hele Borrevannet? Skal vi ha togstasjon i kjeller’n på Bakkenteigen? Hva betyr det? Vi vet det er usikkerhet ved grunnforholdene. Drar det ut proppen til Adalstjern? Hva med Farriskilden? Hva skal til for å dra ut proppen der? Bye,bye Farris?

Det er kjempeviktig at arbeidet med konseptvalgutredningen (og behandlingen av Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023, som handler om å binde penga opp!) fortsetter å satse på Vestfoldbanen. Det er ikke noe fylke som har fått så mye penger til jernbane som oss av Jens, og det vil vi selvfølgelig skal fortsette. Høyt oppe på lista skal vi fortsatt ha dobbeltspor fra Oslo til Grenland. Fordi det er skikkelig viktig. For flere enn bare folk i vårt fylke.

For oss i Vestfold Arbeiderparti er det viktig at dagens stopp og stasjonsmønster opprettholdes som et grunnlag for “valg av konsept”. Det betyr at vi skal ha stasjonene våre, selv om ikke alle tog stopper på hvert av dem. Ny moderne Vestfoldbane skal betjene Intercity-, lokal-, gods- og fjerntrafikk. Alternativer hvor Skoppum/Horten og Stokke blir uten stasjon kan ikke vi akseptere. Det vi har lagt til grunn i Tønsberg og omegn er en nedsenket stasjon og trasè under Nøtterøy og Vestfjorden.

Jernbaneverket vil utrede videre tre ulike traseer – eller linjeløp om du vil – gjennom Horten kommune. Ut fra det vi vet nå tenker vi at dobbeltspor med stasjonsetablering “Skoppum vest” er det som bør prioriteres. Fordi det er der det er muligheter for å bygge videre for framtida. Selv om stasjon på Bakkenteigen høres fornuftig ut for mange; – men der er det ingen videre muligheter for å bygge og bo. Borreparken ned mot vannet vil vi ikke ofre, og heller ikke verneområdet bak skolen. I midten er det trangt om saligheta.

Dagens stasjonslokalisering i Sandefjord vil vi opprettholde. I Larvik er det viktig at vi får løsninger som gjør at Farriskilden og Bøkeskogen bevares. Ny Larvik stasjon må være sentrumsnær og vi må ta vare på framtidas behov for godstrafikk med jernbane til og fra Larvik havn. Fordi Larvik havn er en av Norges største (og da tenker jeg ikke bare på båten til smørrebrød og Legoland).

Og der nede på terskelen til Telemark – der vil vi se starten på å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Det er litt lenger fram, kanskje. Men noen ganger må man rette ryggen og se langt fram hvis man skal bygge framtida. Sånn er det å bygge kinesiske murer. Det har vi tenkt til å fortsette med.