Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord valg

Er varaordfører Hallstein Bast på ferie ?

Varaordfører Hallstein Bast

Du kom med dine vanlige ”sleivete” politiker kommentarer til mitt innlegg i ØP 29 januar. Jeg utfordret deg i et nytt innlegg på Origo 2 februar hvor jeg ber deg å utdype kommentarene dine og vise at du tar et ansvar som Larviks varaordfører.

http://op-debatt.origo.no/-/bulletin/show/822647_hallstein-bast-og-eldreomsorgen-i-larvik

Nå er det siste innlegget lest av snart 600 personer på nettet og jeg vil tro at de fleste lurer på om du er på ferie siden du ikke kommer med et svar. Men ser også i ØP 27 februar at du muligens takker av ved neste valg i 2015 og allerede har begynt å trappe ned ?

Refusert og sensurert i valgkampen

Ved høstens valg var jeg 1. kandidat for Kystpartiet i Buskerud. Jeg benyttet anledningen til å ta opp korrupsjon og maktmisbruk, et problem med store menneskelige og samfunnsøkonomiske konsekvenser, i valgkampen. Dessverre var media i fylket lite villig til å la meg slippe til i leserbrevspaltene. Hallingdølen var en hederlig unntagelse.
Les mer…

Valgnatt - kjør debatt!

Det er en halv time til de første prognosene kommer. Og i de nærmeste timene blir det avgjort hvem som bestemmer i Norge de neste fire årene.

Det eneste som er sikkert akkurat nå er at noen kommer til å fryde seg over resultatet, mens andre kommer til å dra seg i håret av fortvilelse.

Nå som resultatene begynner å tikke inn inviterer vi ØPs lesere (og andre!) til å utrykke valgnattfølelsene på denne tråden.

Kjør debatt!

Om å fiske med jukse

Telefon ringer:

-Hallo, Kjell Inge. Takk for sist! Står til?

-Takk, fint du! Synd med det magre stemmefisket i år, Jens. For store masker i trålen, hehe…

-Neeei, bare makta som skifter, veit du. Den tar på. Trenger en liten pause.

-Noe jeg kan bidra med. Billige obligasjoner å tilby?

-Lurte bare på om du kunne gjøre meg en tjeneste, Kjell Inge. Det gjelder Sigbjørn. Han slutter etter valget enten vi taper eller ikke. Jeg trenger eventuelt å fornye regjeringen. Og han Sigbjørn er lei regnskapsførerjobben, som han kaller den. Han vil tilbake som fylkesmann i september.

-Jaha, problemer med det?

-Nei, jo, der vikarierer Sylvia Brustad, du veit…

-Brustad? Je minns vel…

-Vet, Kjell Inge. Jeg vet du blei så inderlig forbanna. Men jeg kan jo ikke gjøre en gammel og tro partifelle til gjenganger på NAV selv om hun har en feit pensjon. Så jeg lurte på om du kan bruke noe smårusk av alle milliardene Ap lenset over i trålen din. Sylvia kjenner jo gamet, veit du. Er det ikke noe du kunne bruke henne til når Sigbjørn overtar som fylkesmann igjen? Lobbyist for eksempel. Høres ikke det bra ut? To torsker på en krok, hehehe…

-Skulle jo ha vært juksafisker, du Jens! Klart jeg ordner dette for deg. Har et tomt kontor i en avdeling uten ansatte. Helt ufarlig. Hun kan tømme postkassene, løpe opp og ned Løvebakken og snakke Akers sak i og utenfor NRK når je ber a om det. Selv om det jo ikke blir særlig verdifullt i ei tid med borgerlig styre. De har jo lovet oss gull og grønne skoger, veit du.

-Hmmm. Lettelse. Jeg meddeler at saken er fikset. Kan du si noe om lønn og status?

-Minst millionen og frynser og direktør på dørskiltet, kjære venn!

-For ordens skyld, Kjell Inge; noen har selvsagt ikke snakket om dette.

Er LO et politisk parti?

Politiske partier har hatt “stands” på torget hver lørdag den siste månden. Lørdag den 24. ankom i tillegg LO lokalavdeling mannsterke med grilltstyr og kraftig musikkanlegg. Snart ljomet
“Internasjonalen” ut over plassen. Til sjenanse for de tilstedeværende. I dobbelt forstand. En god samtale med publikum ble vanskelig. – Nå skal det sies at det stort sett er værs 1 og 5 som spilles i disse dager. De mellemliggende værs passer ikke inn i dagens samfunn har tydeligvis LO selv funnet ut. Den opprinnelige versjonen er fra 1888. Og værs 3 blir overhode ikke spilt og sunget i offentlige sammenheng. Den begynner sådan: “I mot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned”…..! – Sist lørdag (31st.) var LO på plass igjen. Denne gangen med medbrakt solist som fremførte sosialistiske kampsanger akompaniert med egen gitar. Igjen med sjenerende høyt lydnivå.
På hendvendelse til LO-standen om ikke lyden kunne dempes noe og samt endre retningen på høytalrne viste seg fåfengt. Man ble bryskt og arrogant avvist. Og flirt av. Er dette LO’s offisielle oppførselspolitikk. Eller er det bare en lokalt variant av usympatisk fremferd. – Siste “standdag” er lørdag 7.sep. Håper på stort fremmøte fra publikum til en frisk samtale med standsmedlemmene. Uansett parti. Men forhåpentlig uten tilstedeværelse av LO og deres medbrakte støyforurensere.

Mitt Romney og Høyre

Mitt Romney er Lene Camilla Westgaard-Halles (og følgelig Høyres?) favoritt som USAs president i følge ØP 03.11.12. For henne handler dette valget om økonomi, og hun spør: Har amerikanerne fått det bedre nå enn i 2008? Og hun tilføyer at for de fleste er svaret nei. Jeg ville heller sagt fra 1981 da republikaneren Reagan overtok som president, for svaret ville da blitt det samme.

Fra Reagan overtok har det knapt vært noen reallønnsvekst for vanlige arbeidere i USA. Så jeg er enig med henne når hun sier at noen må snu kursen, men at republikaneren Mitt Romney skal være mann for dette, må hun forklare nærmere.

For mitt spørsmål må jo naturlig bli: Hvilken kurs er det Romney skal endre? Den kursen (nyliberalismen) som republikaneren Ronald Reagan innførte fra 1981? Hans mål var skattereduksjoner, å strupe velferdsstaten, svekke fagforeningenes innflytelse og skape lukrative private markeder av offentlige tjenester. I hans handelspolitikk var kjernepunktene å gå inn for frihandel, men å benytte enhver anledning til å praktisere det motsatte, skal vi tro hans budsjettdirektør David Stockman.

Neste spørsmål blir da om dette også er Høyres oppskrift på en vellykket økonomisk politikk i Norge i åra framover hvis partiet får det som det vil? Og hvordan mener Høyre at krisen i USA nå best kan løses?

Da Obama tok over som president i 2009, etter republikaneren George W. Bush, overtok han et land som var nærmest bankerott. Gjelda var enorm og økonomien i dyp krise, arbeidsledigheten høy og det var mange millioner fattige uten helseforsikring. Fortsatt er gjelda stor, både den private og statlige gjelda er nå større enn landets totale årlige verdiskaping (BNP), ei gjeld man har store problemer med å kunne nedbetale (uten fortsatt å trykke nye penger som sprøytes inn i finansmarkedene og lånes tilbake for en høyere rente til staten for å dekke underskuddet på statsbudsjettet, isteden for å øke skattene for de rikeste?).

Av en befolkning på 310 millioner eide i 2010 den øverste prosenten (overklassen) 35 prosent av all verdi, de neste 19 prosentene (middelklassen) eide 54 prosent, mens de siste 80 prosentene av befolkningen (ca 250 millioner) disponerte kun 11 prosent av all verdi i USA. Median-inntekten er vel 150 000 kr. Er det dette samfunnet Høyre ønsker?

Etter mitt syn, er det nettopp nyliberalismen med avregulering av finansvesenet som er en hovedgrunn til de økonomiske problemer som USA sliter med i dag. Her er noen historiske tilbakeblikk:
• Republikaneren Richard Nixon erklærte i 1971 at USA forlot den internasjonale gullstandarden , devaluerte dollaren i forhold til gull og andre valutaer og innførte fiat-penger (mynter og sedler uten en egenverdi, utstedt av sentralbanken og erklært å være penger, som utelukkende er basert på tillit). Etter 1971 har sentralbanken derfor kunnet trykke penger uten hensyn til forholdet mellom pengemengde og gull. Det har den da også gjort i stort omfang og smurt økonomien og skapt inflasjon i eiendomspriser og andre formuesobjekter – en boble-økonomi.
• Fra 1981 deregulerte Ronald Reagan finansmarkedene i stor stil, reduserte skattene og satte velferdsstaten under et stort press. Ved innsettingen sa han da også at: ”Staten er ikke løsningen på problemet. Staten er problemet.” Det var nok velferdsstaten han mente.
• I 1999 opphevet demokraten Bill Clinton, med sterk støtte fra finansverden, loven (Glass-Steagall Act) som skilte investeringsbanker (finansvirksomhet) fra vanlige banker. Med denne dereguleringen ble tradisjonell bankvirksomhet slått sammen med kasinodrift, for å si det med Smedshaug. En rapport viser at mellom 1998 og 2008 støttet finanssektoren forskjellige kandidater med om lag 1,7 milliarder dollar og brukte 3,4 milliarder dollar på lobbyister. Omkring 1980 hadde man i USA gjort politisk korrupsjon lovlig ved å omdefinere det til ”lobbying”.
• Tidlig i presidentkarrieren (2001-09) satte republikaneren George W. Bush i gang omfattende skattelettelser, slik han lovet i valgkampen. Dertil kan de kriger han startet i Afghanistan og Irak ha kostet USA 135 billioner kroner innen 2017, eller nærmere to års verdiskaping (BNP). Med store pensjonsutbetalinger i tillegg, en svekket industri, høy arbeidsledighet og generelt lave lønninger, skal ikke det bli lett for USAs neste president.

Vi som ikke har glemt

Da har endelig tiden kommet for høstens store begivenhet. Jeg tenker ikke på den tradisjonelle høstjakta mange av oss gleder seg til, men kommunevalget. Endelig skal vi få dytta øra full av fagre valgløfter og blide politikere som dukker opp overalt.
Men hva får vi? Det blir vel som det alltid blir, vi får som fortjent.
Vi er mange foreldre som husker tilbake på høsten 2010 hvor skolestrukturdebatten gikk friskt i Larvik. Utallige møter og timer som gikk med til å fortelle våre folkevalgte om våre ønsker og meninger. Det var vellag, FAU og SU, det var folkemøter og gruppemøter på rådhuset. Alle ble vi oppfordret den gang til saklig debatt og konstruktive tilbakemeldinger. Vi måtte se helheten.
Min oppfordring til politikerne som står på valg nå i høst er akkurat det siste som nevnt over, se helheten. Mange og harde var diskusjonene og svake var mange av svarene vi fikk ifjor høst. Nå er tiden kommet for å minnes diskusjonen fra ifjor og la dette gjenspeile seg i valgresultatet. Venstre er jo blitt veldig tydlige i årets valgkamp med definert satsing på skole. Vel og bra det, men har alle sett hva som ligger bak? I valgkampprogrammet står det at skolene i Larvik burde ha 2-3 paraleller! Her glemmer de elegant de signale vi foreldre ga under fjorårets debatt. Vi vil beholde skolene der de ligger og oppruste de vi har. Nå er det jo vedtatt å bygge en ny storskole på gamle gymnaset. Veldig synd for Byskogen som forsvinner, men sikkert gøy for Torstrand og Mesterfjellet som ønsket nytt bygg. Da kan det være artig å ta fram rådmannes ønske fra ifjor om å se helheten. Har rådmannen og politikerne sett helheten i den situasjonen de nå setter kommunen i? Nybygget skal finansieres med låneopptak og en nedbetalingsplan over x-antall år. Hva da med resten av skolene i kommunen, vil det være penger igjen til oss når dette lånet skal nedbetales? Hva med etterbruken av Torstrand og Mesterfjellet, den ble ikke redegjort for ifjor? Blir det med disse byggene som mange andre i kommunen? Skal kommunen sitte på de, er jo kjekt å ha? Hvor lenge har ikke den gamle brannstasjonen stått tom, hva skal vi med den? Festivitenen er pusset opp utvendig, ikke påbegynt inne. Hva skal vi med den? Munken står der staselig som alltid, hva bruker vi den til? Er klar over at 2 at byggene er verneverdige, men det kan ikke være sånn i Larvik kommune! Vi pusser opp Festiviteten til ingen nytte,et tomt skall, mens skolebygg kun får litt lapping hist og her. Skolebyggene inneholder fremtidens håp og det mest verdifulle et samfunn har, barna! Hvor er logikken? Gøy at Hallstein og Co vil satse på skole, men sats på det vi velgerne ønsker, styrk dagens skole og skolestruktur.
Så Bast, ligg unna skolene våre, tenk mer på oppvekst i nærmiljø og nærskolen. Dette gjelder alle partier, men er greit å mynte det på den som brauter mest.
Mange av partiene ønsker jo sterkt å proffilere Larvik som kulturkommune. Veldig gøy det, men har vi råd til det? Jeg har 2 store forbilder i livet mitt, det er mamma og pappa. De har lært meg en viktig ting som flere burde tenke på. Ikke bruk mer enn du tjener, ikke kjøp noe du ikke har råd til. Det er fella kommunen er godt sylta inn i, den låner til noe vi ikke har råd til. Så vær så snill, dere som blir de heldige som blir valgt inn, se helheten. Selg unna, bruk pengene på oppussing, få lykkelige velgere.
Vi er mange som ikke har glemt fjorårets høst, nå skal vi endelig få gi vår stemme tilbake til dere som fortjener den. Og nei Bast, du får ikke min stemme.

Thomas Løvald, SU-leder Langestrand skole

Kommunelovens §59a & §60

Det er ganske utrolig at Larvik Kommune nok engang er “millimeter” fra å havne sentralmyndighetenes gapestokk. Den såkalte “Robek-lista”. Og må belage seg på å leve etter kommunelovens §59a og §60. Her havner kommuner og fylker som ikke klarer å leve etter reglen “tjen pengene før du bruker dem”!
Les mer…