Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord langestrand

Takk for meg

Alt har en ende, så også denne reisen.

Jeg har fått være med på en utrolig reise så langt sammen med mine to eldste sønner, en reise som har gått over guttas syv første år i skolen, populært kalt barneskolen. Fra høsten av blir de ungdomsskole elever på Ra. Så er det bare å vente et år før minstemann skal ta sine første skritt inn skoleporten på Langestrand skole og nye syv år venter.

Mine eldste håpefulle har lagt bak seg syv flotte år på Langestrand skole, nærskolen som har betydd mye for utviklingen de har hatt. Vi foreldre er ansvarlige for oppdragelsen av våre barn, og vi er ansvarlige for samarbeidet med skolen, men det er nå engang sånn at på skolen får de inn lærdommen.

Thomas Nordahl, en norsk pedagogikkforsker, er klar i sin tale og konklusjon.
«God dialog med foreldrene skaper bedre lærere.»
Skolen og lærerne er gitt mye makt av samfunnet. Skolen er en institusjon som alle skal inn i, og den griper inn i barnas, foreldrenes og familiens liv. Det er viktig at skolen og lærerne involverer foreldrene, tar hensyn til foreldrenes ønsker og ser det som positivt at foreldrene har en mening om undervisningen. En god dialog med foreldrene skaper bedre lærere.
Foreldrene har også en viktig oppgave, særlig i forhold til hvordan de støtter opp under barnas skolegang, snakker positivt om skole og prioriterer skole og leksearbeid.
Den beste løsningen for elevens læringsmiljø er at det utvikles et demokratisk felles ansvar mellom skole og hjem, der man samarbeider. Det felles målet er at barnet skal hjelpes best mulig fram i livet.

Her er det mange foreldre som er flinke, men alle kan bli enda flinkere.

Når barna deres starter på skolen igjen etter sommerferien, tenk da litt på det som Nordahl skriver, et godt skole-hjem samarbeid er det beste for barna våre.
Det finnes mange muligheter til å engasjere seg litt mer en bare samarbeidet med skolen, ta gjerne del i skolens utvalg som består av foreldrene.

FAU, foreldrenes arbeids utvalg, her er det en foreldrerepresentant fra hver klasse som får lov til å jobbe som et bindeledd mellom foreldrene i klassen og FAU-leder, som igjen kan ta opp saker med skolens ledelse om det er saker eller innspill som måtte komme. Dette er en flott måte å bli kjent med alle foreldrene på, samt få være med på å sette agendaen på saker som måtte engasjere deg eller andre foreldre i klassen til barnet ditt.

SU, samarbeids-utvalget, er skolens øverste organ, hvor saker som angår skolen, det være seg budsjetter eller innspill fra FAU, blir vedtatt og satt ut i live. Dette er et utvalg som består av foreldre, lærere, skolens ansatte og rektor ved den respektive skole. Her er det også kjempefine muligheter for deg som måtte ønske å bidra litt ekstra, man får være til nytte og man får kunnskap om hvordan skolen driftes. Grip de muligheter som finnes, skolene trenger et god skole-hjem samarbeid, og de trenger engasjerte foreldre.

Selv har jeg hatt den store gleden og privilegiet å sitte som leder av samarbeidsutvalget på Langestrand skole i fem år.Det har vært lange kvelder og til tider mye møter, men jeg er ærlig når jeg sier at det var verdt det! Blir nesten vemodig å gå av nå, men alle reiser har som nevnt en ende, så her ender min reise så langt.
En riktig god sommer til alle elever og foreldre og lykke til med skoleoppstarten i august.

Thomas Løvald
Avtroppende SU-leder
Langestrand skole
Fortsatt engasjert :-)

Vi tok feil, igjen

Dette kan være en overskrift i Østlands Posten om noen få år.

Grunnen til at jeg velger denne overskriften er saken vi kunne lese i Øp mandag 16.juni, som omhandlet plasseringen av Ra-baugen på Revet.
Her gjøres det et vedtak om plassering av en skulpur som man i ettertiden ser at skulle vært plassert helt annerledes.
I denne saken er det heldigvis to karer som kan stå frem og si at ja, vi tok feil.
Skulpturen står feil og da vil de gode herrer gjerne flytte den igjen, forstålig nok.
Veldig bra at de kan innrømme sine feil! Det er i alle fall mulig å flytte på en skulptur, det blir litt annerledes om vi skulle flytte på et helt skolebygg.

Undertegnede skal like å se de politikere som tør å stå frem om noen år og si det samme i skolestruktursaken. Tørre å si åpent i media at vi tok feil, vi burde ikke lagt ned de skolene vi gjorde, ei heller omdisponert bygningsmassen.
Tenk om dagens sittende posisjon i politikken ville tatt inn over seg den massive kritikken som har kommet, reflektert over det tallmateriale som foreldre til dagens skolebarn har lagt fram. Kanskje vi da hadde hatt et annet vedtak en det som ble fattet etter onsdagens triste beslutning i kommunestyremøte. Jeg beklager at Frostvedt skole ikke klarte å snu den politiske posisjonen i kommunen.
Nå skal det vel også nevnes at våre kommunepolitikere vedtar saker som er utarbeidet av administrasjonen i kommunen. Hvorfor kunne ikke saksbehandlerne stige ned fra sin stolte hest for engang skyld og si at vi nok regnet feil, eller ikke opplyste dere om alle fakta?
Det er nok for mye forlangt å be om, stolthet stikker dypt, og det kan være vanskelig å innrømme sine feil. Dette er ikke ment som noen anklager, men mer som observasjoner å regne.

Man ser jo nå i ettertid at tallmateriale som gjaldt nytt bygg på Torstvedt plutselig økte med rundt 100 millioner kroner. Noe av summen skal selvfølgelig tilskrives økt byggningsmasse siden det nå bygges 4-parallell, men dette burde vært gjort synlig fra administrasjonen. Man blir da litt forundret når varaordføreren stusser over at det bevilges kr 100.000,- ekstra til Newton rommet og lurer på hvor pengene skal tas fra. Rart han ikke er bekymret for de 100 millionene…
Desverre virker det som at når noen først har bestemt seg for noe så skal det gjennomføres, feil eller ikke spiller ingen stor rolle.

Hvorfor blir ikke foreldre, elever og lærere hørt i disse sakene?
Vi sier at vi vil ha nærskoler som ikke er for store, med trygge skoleveier og godt samhold blant elevene. Vi ønsker god dialog mellom skole og hjem og mener at det er enklere å få til med mindre enheter som vi har i dag, kontra disse store enhetene som noen få har så innmari lyst på. Er det behov for å få et ``monument`` etter seg etter et liv i politikken ?

Nå er det desverre ikke et valgår i år, men vi får bare glede oss til neste år.
Da skal vi atter gå til valgurnene og avgi våre stemmer.
Nå er det mange før meg og det vil komme mange etter, som vil ta opp dette med valg i 2015.
Jeg håper skole vil stå på valgprogrammet til de fleste, og at de enkelte partier forteller velgerne hva de tenker om de skoler som fortsatt står igjen etter de siste års skoleraseringer.

Nå skal vel ingen være i tvil om min skepsis til dagens sittende styre i kommunen.
Personlig mener jeg det burde vært en mer ydmykhet å spore blant posisjonen en det som vises gang på gang i enkeltsaker. Varaordføreren sa det det ganske greit i onsdagens kommunestyremøte, sitat : vi er opptatt av å styre!, sitat slutt.
Underforstått kan dette oversettes til noe slik som; vi har flertall, derfor bryr vi oss ikke om hva noen andre måtte mene.

Det er trist at denne forsamling nå tar slike store beslutninger som de fleste er i mot.
Tenk om de kunne vedtatt en 3 parallell på Torstvedt og beholdt Frostvedt?

Nok en gang, det er godt det er valg til neste år. La oss ``straffe`` den arrogansen som utvises av posisjonspartiene i dag, og få inn partier som faktisk lytter til sine velgere. Skulle ønske flere fikk høre opposisjonens innlegg på dagens kommunestyremøte.
Der var det veldig mye bra.

Så får vi bare håpe at sommeren blir bra og at årene som kommer behandler Larvik kommune godt. Kanskje får vi et oppsving i befolkningsveksten, kanskje blir det satt igang massive utbygginger av boligområder. Da blir det med et for få skolebygg å fordele elevene på.
La det nå bli satt av ekstra midler i fremtiden slik at vi kan vedlikeholde de skolene vi allerede har der de ligger, og til de nye skolene som nå blir satt opp.
Så slipper vi kanskje å måtte høre i fremtiden at; VI TOK FEIL. Vi burde ikke lagt ned gode fungerende skoler, med gode resultater blant elevene, med lærere som var stolt av og hadde et forhold til skolen sin.

Oppfordringen må være at politikerne må ta i bruk fjellvettreglene, og da gjerne regel nummer 5 og 8.

  1. 5 ; Lytt til erfarne fjellfolk ( og skolefolk).
  2. 8 ; Vend i tide, det er ingen skam å snu.

Thomas Løvald
Su leder
Langestrand skole

Den vanskelige ventetiden

Da har vi lagt bak oss nok et møte i Oppvekstkomiteen og sitter vel igjen med litt blandede følelser.
Signalene fra de enkelte partier har ”lekket” ut, men vi kan jo aldri helt vite hva som blir det endelige sluttresultatet. Det får vi dessverre ikke før kommunestyret har fattet et endelig vedtak.

For vår egen skole så er jo signalene klare for bevaring i denne runden også. Arbeiderpartiet ønsker muligens å vurdere vår skjebne på nytt igjen i 2017, når den store utbyggingen som kommer på Martineåsen så smått har startet opp. Når jeg skriver så smått har startet opp mener jeg at vi ikke vil se hvor stort Martineåsen vil bli i 2017. Derfor har jeg et ørlite håp om at Arbeiderpartiet vil fjerne det punktet om ny vurdering i 2017 på sitt medlemsmøte. Noen vil kanskje si at jeg er for optimistisk, men la meg da nå en gang være det.

Leder i Oppvekstkomiteen, Hugo Skau Carlsen, Ap, uttalte på møtet 8.mai at han ønsket en votering rundt strukturen på dette møtet, slik at det ikke ville bli en seigpining av de involverte. Jeg vil bare understreke at det vil være vel så mye seigpining å måtte ta opp denne kampen igjen om fire år.
Sist runde hadde vi i 2010, da var de fleste enige om å la Langestrand bestå.
Nå er vi i 2013 og de fleste er nok en gang enige i at Langestrand må bestå.
Man vil vel nødig forskuttere noe som skjer om fire år, men det ville overraske meg stort om det skulle komme et annet resultat da en det som har vært nå de to siste rundene. Vi ønsker ro rundt egen skole, men må vi på barrikadene igjen i 2017 så er vi klare vi!

Kan man da ikke bare legge ballen død en gang for alle å se at behovet for Langestrand skole vil være der i uoverskuelig fremtid?

Vi har jo fått vist frem den skoleveien som ikke er egnet for våre barn og rådmannen klarte jo ikke å legge frem tall som var positive med en nedleggelse. Minner bare nok en gang på at rådmannens egne tall viser en tenkt innsparing på 2,8 millioner og en foreløpig utgift på 2,7 millioner. I de 2,7 millionene ligger det heller ikke den summen som trengs for å oppruste eksisterende bygningsmasse på Sky, det ligger kun summen av et nytt tilbygg. Det er heller ikke lagt inn noe avvik, som rådmannen selv mener kan beløpe seg til + 20 %. Da ser alle at det ikke finnes økonomi i dette.

Når jeg skriver noe blir det ofte om Langestrand, da det naturlig ligger mitt hjerte nærmest. Jeg vil allikevel også få berømme de som sitter i Fau og Su på de andre skolene som vil bli berørt, vi kjemper alle den samme kampen. Man kan til tider føle at man kjemper i motvind og ting er litt tungt, men la oss ikke gi opp nå.

Høyre tok initiativet til å sjekke tallene fra skolene på nytt med friske øyne.
Krf og Frp ønsker jo å beholde skolene våre der de er i dag. Kanskje det kan komme frem noe nytt, slik at flere skoler kan glede seg over å få bli der de er, der foreldre og elever er fornøyde med skolen sin.
Kanskje er jeg optimist som nevnt tidligere, men la oss nå være optimister i denne vanskelige ventetiden. La tallene bli gått igjennom på nytt, kom med nye argumenter, kjemp for det du tror på!

Vi har med mennesker å gjøre i denne saken, og mennesker lar seg påvirke. Det som for så mange er så tydelig og selvfølgelig, la det gå opp et lys for enda flere en oss.

Vi på Langestrand takker så langt for de signaler som er sendt ut, så inviteres alle som ønsker til flaggheising og fest i skolegården den 20.juni, når endelig vedtak er banket igjennom i kommunestyret kvelden før.
Så får vi håpe at det blir vår siste feiring på mange, mange år.

Det tar nemlig på å feire slik hvert 3. eller 4.år…

Thomas Løvald
Su leder
Langestrand skole

Tråkk på de som ligger nede

I en travel hverdag hvor arbeid, hjem og barn krever sitt er det tungt å måtte bruke ettermiddag etter ettermiddag på å kjempe for noe du brenner for.
En nærskole som du alltid har tatt som en selvfølge skal du ikke lenger kunne ta for gitt. Enkelte mener at nå er tiden inne for å røske opp i nærmiljøer og trygge omgivelser for å starte et aldri så ”lite” eksperiment.

På forsiden av ØP fredag 19.april kan vi se en rådmann og hennes tre Re ledere hoppe rundt på et jorde til teksten” historisk satsing”.
Dette er mildt sagt å tråkke på de foreldre som tror på skolen sin, tror på nærskolen og som tror på en Larvik skole vi kan være stolte av. Hvor er pedagogikken i å håne så mange mennesker?

Selvfølgelig er bildet laget for å provosere, selvfølgelig er det noen foreldre som tror på dette, men majoriteten av skoleforeldre blir bare forbannet.
Det folk må tenke på i denne saken er at Re lederne er underlagt rådmannen og i så tilfelle er det fire kontorvenner som hopper rundt uten forankring i hva de enkelte skolene og rektorene mener og ønsker.
351 millioner til skole hadde vært helt fantastisk hadde de gått til utbygging og oppgradering av de skoler som trenger det.
Når de 351 millionene skal gå til nybygg fordi at 6 skoler skal legges ned er det en tragedie.

Ingen i skolen i Larvik er uenig i at skolen trenger et løft.
Det er veien dit vi ikke er enige om.
Når vi tar sone 2 som undertegnede representerer for Langestrand skole så er rådmannens innstilling nå det samme som den var i første utkast til høringsdokumentet.
Svarene som vi sendte inn for Langestrand sin del er lest men ikke tillagt noen vekt i rådmannens konklusjon, ref punkt 8.2.

Vi på Langestrand skole ønsker å beholde skolen der den ligger i dag, og vi kan ikke se av rådmannens konklusjon annet en at det må være mulig.
Innstillingen fra rådmannen er å legge ned Langestrand og bygge ut Sky til 3-parallell.
Det er allerede trinn med 3 paralleller på Sky i dag. Skal Langestrand opp vil det kunne bli en 4-paralleller. Vi på Langestrand påpekte i vårt svar at Martineåsen skal bygges massivt ut og det vil da bli en naturlig vekst av barnefamilier og skolelever til Sky. Derfor vil det være behov for å beholde Langestrand.
Svaret fra rådmannen er, sitat ” Hvor høyt elevantallet vil bli på en utvidet Sky skole i forbindelse med boligbygging i Martineåsen kan styres ved etappevis utbygging av området over flere år”. Dette for å ikke overstige kapasiteten. Med rene ord sies det jo at det ikke er plass på Sky hvis de ikke bremser utbygging. Målet for Larvik kommune er jo økt tilflytting og da virker det snevert å bremse opp i et nytt boligfelt. Det er vel ingen utbygger eller innflytter som ønsker et uferdig byggefelt i 30 år?

Skyss og trafikk er bare avspist med en kommentar om at det må sikres gode løsninger for kryssing av RV 301. Ingen kalkyler er lagt ved som viser de enorme utgiftene som må til ved utbedring av ny vei til Sky skole.
Vi har tidligere vist at det blir for lang skolevei og veldig mange vil da kjøre elevene til skolen da det ikke blir skoleskyss for 2.-7.klasse.

Ser man på vedlegget til rådmannen om økonomiske beregninger så blir jo konklusjonen vi har landet på enda mer riktig i våre øyne.
Tar de bare for seg tenkt innsparing på drift så er den på 2 millioner kroner. Selges bygget er den tenkte innsparing 2,8 millioner.
Tar vi investeringsbehovet så beløper det seg foreløpig til 69 millioner, hvilket gir en årlig kapital utgift på 3,9 millioner. Trekker man fra innarbeidet kapital utgift står man igjen med årlige netto utgifter på 2,7 millioner.
Da har man i tillegg fjernet en klasse fra skolen og fått en kjempestor Sfo.
Så fortell meg da kjære rådmann og politiker som skal vedta dette:

Er dere villig til å rasere et lokalsamfunn, gjøre skoleveien lang og utrygg samt lage klasser med 28 elever og en pedagog for 100 000 kroner?

Ønsker alle lykke til i skolesaken, så får Re lederne fortsette å tråkke på oss som ligger nede i rådmannens forslag. Jo mer dere prøver å trykke oss ned jo hardere vil vi kjempe for det åpenlyste.

Vi gir oss ikke!

Thomas Løvald
Su leder
Langestrand skole

Fremtidsrettet skole og struktur

Da har vi lagt januar bak oss og kan skrive 1.februar på kalenderen. Vi har også lagt bak oss de ”innledende” rundene i skoledebatten. Nå har vi fått presentert høringsdokumentet av prosjektledelsen og folk flest har fått gjort seg opp noen tanker om hva som står på trappene.

De omveltningene som kanskje står for døren er noe som vil berøre hele Larviks befolkning.
Håpet mitt er at flest mulig engasjerer seg i denne runden. Dette er ikke bare en sak for de som har skolebarn på grunnskolene i Larvik i dag. Dette er en debatt som foreldre til dagens barnehagebarn virkelig må engasjere seg i! Hvordan vil du at din framtidige barneskole og skolevei skal se ut? Har du gjort deg opp noen tanker om hva som vil være det beste for ditt eller dine barn? Vil du være med på å påvirke framtidens skolestruktur slik at dine håpefulle har en skole du virkelig ønsker å sende de til, ikke bare en skole som du må sende de til fordi det ikke finnes noe annet alternativ? Det er dessverre det denne debatten dreier seg om, det er hvilke alternativer vi vil sitte igjen med.

Personlig mener jeg at det er en tragedie at vi nå må ta en ny runde med strukturdebatt. Vi burde mye heller snakket om en verdidebatt, både verdi som i kroner og øre, samt verdi i form av skolevei, trygghet, nærmiljø og oppvekstmiljø. Ser vi på fakta presentert i høringsdokumentet, side 54 og 55, belyser det de tallene det jeg mener debatten virkelig skulle handlet om. Der står det som de fleste nå vet at Larvik bruker 14,9 millioner kroner mindre enn gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner. Dette er da også tall som er målt for relevant målgruppe, dvs innbyggere fra 6-15 år. Her skulle debatten gått, ikke på struktur.

Det er her vi har et kjempeproblem, vi gir for lite til skolesektoren og har gjort det over alt for mange år nå. Når politikerne så fint lover at eventuelle innsparinger skal komme skolen til gode så er ikke det noe å rope hurra for. Vi får jo allerede alt for lite i dag. Larvik kommune må se mer helhetlig på kostnadene sine. Hvorfor er bevilgningene til skolen for lave, hvilke andre deler av kommunen ”tar” disse midlene?

Nå har kommunen lagt bak seg noen år med synkende elevtall i enkelte skolesoner. Tida har kommet for å se framover, langt framover. Vi må klare å tenke lenger en det som er nevnt som konkrete tall i høringsdokumentet, vi må tenke lenger en 2020-2022. Larvik kommune har som ambisjoner å trekke til seg småbarnsfamilier. Elevantallet skal atter øke i vår kjære kommune. Da er jeg enig at vi må ruste opp skolene, og ja, kanskje, muligens kanskje må vi se på hvor skolene skal ligge.

Tar vi for oss sone 2 som er Langestrand, Sky og Ra så er det den sonen med størst elevvekst de siste 10 årene. Tenk litt på det, dere som kun fokuserer på en nedgang i elevantallet i Larvik.
Langestrand skole vil for skoleåret 2013/2014 få sitt høyeste antall elever noensinne.
Vi får i år en førsteklasse bestående av 27 elever, slik at vi på Langestrand ender opp på 174 elever. Denne tendensen med økende elevmasse har vi som sagt hatt de siste 10 årene. Det samme kan vi se på Sky.
På Langestrand har vi i dag muligheten til, uten å bygge om, å huse 3 klasser til. Dette vil si at på 3 av klassetrinnene kan vi ha en 2-parallell. Dette er da uten at vi trenger å bygge så mye som en kvadratmeter.

Sone 2 har en elevvekst og sone 2 er de skolene som vil få mest boligutvikling rundt seg i nærmeste framtid! Jeg har nevnt det før og kommer nok til å nevne det igjen: Martineåsen skal bygges ut, med en framtidig størrelse på 1800 boenheter. Områder på Tenvik skal bygges ut, med en framtidig størrelse på 500 boenheter.
Vi må tenke lenger fram en 2020, vi må tenke på at disse barna, som skal flytte inn i de nye områdene, må ha en skole å gå på.
Vi trenger 2 barneskoler i sone 2, vi må ha det for å ta av for den befolkningsveksten som kommer i vår del av byen. Beholder vi skolene som er i vår sone i dag kan vi for Langestrand skoles del holde på noe vi er stolt av. Vi belaster ikke kommunen noe hva gjelder skoleskyss, våre elever kan gå og sykle til skolen. Dette er noe vi foreldre er opptatt av, og jeg regner med at framtidige borgere av Larvik deler vår oppfattning. Skal vi være attraktiv som kommune så må vi ha skoler der folk ønsker å flytte.
La oss ruste opp det vi har i sone 2 i dag, slik at vi er klare til å ta imot morgendagens elever og framtidige nye Larviksborgere.

Det er noe i det en bekjent av meg siterte her om dagen….
” Du stenger ikke døra i oppgangstider”

Thomas Løvald
Su-leder
Langestrand Skole

Spent på fremtidens skolestruktur

Da har det nye året startet som det gamle sluttet, med skoledebatt.
Den 15.januar legges nok et nytt høringsdokument ut for byens skoler og fremtiden for disse. Jeg må helt ærlig si at jeg personlig skulle ønske å få vært denne runden foruten. Det er ikke mer en litt over 2 år siden vi kunne legge bak oss forrige strukturdebatt. I min naivitet trodde jeg vi skulle få litt ro til å tenke på framtida i dagens skolebygg, men den gang ei.
Nå har vi siden sist runde fått oss et nytt kommunestyre, med nye partikonstellasjoner og nye mennesker. Mange av de gamle traverne er fortsatt med, men det er heldigvis kommet inn nytt blod også. Kommunens rådmann er ny siden sist, og noen i administrasjonen.
Summen av dette gjør at vi får børste støv av forrige rundes erfaringer å trå til igjen. Hvorfor orker vi dette, alle vi som sitter i skolenes Fau og Su. Jo, vi orker å ta opp kampen og debatten en gang til fordi vi tror på noe, vi har sterke meninger og vi har følelser for skolene våre.
Det blir naivt når Hugo Skau Carlsen uttaler i ØP 11.desember 2012 at han håper på en debatt uten for mye følelser. Følelser blir det mye av, så det er bare for våre folkevalgte å stålsette seg.
Nå vet vi jo fra prosjektleder Vilhelm Einens kommentar i ØP 15.november 2012, og fra reportasjen i ØP 5.januar i år at det legges opp til seks nye skolesoner. Det gleder meg også å lese fra samme prosjektleder at de nye sonene ikke sier noen ting om antallet skoler. Så får vi tro og håpe at prosjektgruppa denne gangen her legger fram et forslag som er bedre enn vi ble presentert for i forrige runde. Vi får håpe at LKE har gjort reelle kalkulasjoner som synliggjør dagens opprustningsbehov opp mot kostnaden, inkl renter og omkostninger for hva det vil koste å bygge nytt. Det er også å håpe at skolevei og nærmiljø er tenkt på i mye større grad en det var vektlagt i forrige høringsrunde. Tanken som er sådd rundt skolesoner er ikke avskrekkende, så lenge det vil være et fritt skolevalg på tvers av sonene.
Så blir det jo litt rart da, når vi kan lese om varaordførerens tanker. Han sier jo til ØP 9.januar i år at han er langt ifra å konkludere. Da blir det litt snedig når samme person uttaler 5.januar at han trygt kan si at han er overbevist at det blir endringer i skolestrukturen, forstå det den som kan.
Håpet er at resten av kommunestyret ikke er like overbeviste før dokumentet blir lagt fram, men starter konkluderingen når dette kommer.
Nå legges det vel opp til en kamp som vil gå skole mot skole i fem av seks soner, sone 1 med Berg er jo fredet da det ikke er andre skoler i denne sonen. For oss som har skoler i de resterende fem blir det nok aktiv møtevirksomhet framover.
Håpet mitt er som nevnt tidligere at dette blir gjennomført på en skikkelig måte, og at folk blir hørt og tatt på alvor.
Når det gjelder ”vår” sone, sone 2, som består av Langestrand, Sky og Ra, så foreslås det å slå sammen Langestrand og Sky. Sett ut ifra dagens elevantall så kan jeg forstå tanken, men er langt ifra enig i den.
Heldigvis får en si, så har Larvik kommune offensive planer om økt tilflytting og vil legge til rette for utstrakt boligutbygging. Det vi vet i dag er jo planlagt utbygging på Sanden, prosjektert utbygging i Hammerdalen og en massiv utbygging av Martineåsen.
Hvis vi bare tenker på Martineåsen så er det vel der estimert en utbygging på 1000 boenheter.
Til og med jeg vil da se behovet for en utbygging av Sky skole.
Det vi da også MÅ ta med i beregningene er hvilket elevgrunnlag denne vil gi for Sky skole.
Her ser vi da på et tall som vil ligge i størrelsesorden 800-900 elever! Vil dette være en ønsket størrelse for en barneskole i Larvik, selv ikke Oslo er på dette nivået.
La Sky skole få sin utbygging hvis Martineåsen bygges ut men la nå endelig Langestrand skole bestå! Det sier seg selv at det er behov for to barneskoler i sone 2, da har jeg ikke tatt med barn fra utbyggingen som på sikt vil komme i Hammerdalen.
Forrige rådmann ba oss tenke langsiktig, det er det jeg prøver å vise til i teksten her, en langsiktig tankegang. Min bønn går derfor til politikere og Inger Anne Speilberg at det må tenkes langsiktig og tenke på barnas beste. Vi trenger å få ro rundt debatten om skolestruktur etter denne runden er ferdig. Barna våre fortjener det!
Så til alle Fau`ere og Su representanter der ute: Lykke til med kampen for akkurat din skole, vær med i debatten, hvis engasjement og la oss håpe nok en gang på en bred foreldreoppslutning. Vi må tale barnas sak og si ifra. Vi skal slåss for det vi tror på og vi skal fortelle hva vi mener. God strukturdebatt!

Thomas Løvald
Su-leder
Langestrand skole

Sparetiltak og skolestruktur

Da har vi nok en gang startet på skolestrukturdiskusjonen. Lørdagens møte i formannskapet i kommunen vil dreie seg om å stake ut veien videre for sparing og struktur, både i skole og omsorg.
Det som er trist lesning for de fleste av oss er at gruppelederne i kommunestyret nå ser ut til å være enige om det meste.
Ingenting er bedre for en gruppe mennesker å være enige om ting, men hvordan har de blitt enige og på hvilket grunnlag?
Vi kan lese at gruppen som sitter i Enhetsoptimaliseringen setter opp 2 konkrete tiltak for skolestruktur. De vil legge ned Hvarnes og Langestrand skole. Hvorfor det?
Jeg har dessverre ikke kunnskap og viten til å uttale meg om Hvarnes skole, derfor skal jeg holde meg for god til å mene noe om den.
Langestrand skole skal jeg få lov til å mene noe om, da dette er en skole jeg sitter inne med ”noe” kunnskap og viten om.
Det ble vedtatt et løft for Larvik skolen for en tid tilbake, hvor målet var å bli best i Vestfold innen 2013, eller 2015, er litt usikker på hvilket år det skulle være.
Langestrand skole er den barneskolen i Larvik som hadde de beste resultatene fra nasjonale prøver i siste runde. Er det ikke da feil å legge ned den skolen med de beste resultatene?
Resultater som er skapt av elever og entusiastiske lærere sammen. På Langestrand skole er det et godt og inkluderende læringsmiljø. Kanskje på grunn av størrelsen på klassene, kanskje lærerne, kanskje elevene?
Vi kan lese i fredagens avis, 31.august, hvor rektor Aas Løwer på Hedrum ungdomskole påpeker at en kan oppnå gode resultater på den skolen vi har i dag.
Dette er helt riktig, det kan vi.
Det må ikke nødvendigvis bygges nye bygg for at vi skal oppnå de ønskede resultater i Larvik kommune. Nå skal jeg vokte meg for å ta opp denne tråden med nye bygg kontra de vi har, den diskusjonen håper jeg vi skal komme tilbake til senere i høst.
Ønskedrømmen til meg og mange andre er at vi må få la dagens struktur bestå til vi har fått utredet hva ting vil koste og hvordan det vil berøre lærere og elever, samt infrastruktur og endringer i bostedsmønstre.
Nå sier jo ordfører Rune Høiseth det veldig fint på kommunens hjemmeside. Sitat:

” Jeg har høye ambisjoner på vegne av Larvik fordi jeg tror på viljen, mulighetene, positiviteten og skaperkraften til menneskene her. Fantastisk natur og Larviks gunstige beliggenhet er fortrinn det er fornuftig å bygge videre på. Målsettingene våre er å bedre levekår for innbyggerne, flere framtidsretta bedrifter, nye arbeidsplasser og sterkere tilflytting. Dette skaper verdier kommunen kan høste av.
Slik vil vi bygge grunnlaget for økt offentlig velferd med en bedre skole, styrke omsorgen og trygge lokalsamfunnene i hele kommunen vår.”
Dette er jo kjempeflott skrevet, håper dette tas med i tankene når formannskapet møtes på lørdag.
Gleder meg stort over dette med å trygge lokalsamfunnene, Langestrand er i høyeste grad et lokalsamfunn. Vi har dagligvarebutikker, kulturhus, kjøpesenter, museum, banker, bystranda ligger her, osv.osv. Spørs om vi kan få sterkere tilflytting til Larvik, hvis vi ikke kan tilby skoler i nærheten av der folk bor.
Nå sa jo også nevnte ordfører på radiodebatt med undertegnede at vi skal ha skoler der folk vil bo, nevner da her som på radioen at Hammerdalen skal bygge ut, elever til Langestrand, og Bergeløkka skal muligens bygge ut, flere elever til Langestrand.
Man kan ikke legge ned noe som fungerer så bra som Langestrand skole.
Leder i LKE uttaler at de er klar over tilstanden på skolene.
Da håper jeg formannskapet er klar over at Langestrand skole har et av de nyeste skolebyggene i kommunen, samt at vi har gjennomført store forbedringer for 3 år siden, som gjør at Langestrand ikke kan vurderes som et saneringsobjekt.
Vi skal være med på å diskutere skolestruktur for framtiden, men ikke ta overilte beslutninger på et tynt grunnlag. Spør elevene, spør lærerne, spør oss foreldre.
Det er våre skattepenger det står om, ikke ekskluder oss i denne prosessen, selv om det kan virke som om det er det som skjer her nå.

Thomas Løvald
Su-leder
Langestrand skole

Skolestart med bismak

Så var dagen kommet for årets skolestart og vi sender våre håpefulle av gårde til et nytt skoleår. Årets førsteklassinger skal få sitt første møte med læreren og medelever, få en pult i klasserommet og navnet sitt på pulten. Bak i klasserommet står de stolte foreldre som kan se sine håpefulle starter på et nytt kapittel i livet.
Det har alltid vært en god følelse å sende barna til skolen. Nå sender vi de til skolen med en liten bismak i munnen. Dette har ikke noe med skolen å gjøre, men med en liten mann fra Stavern.
Denne lille mannen fra Stavern har som vi alle vet meninger om mangt og mye, og er som oftest klar på at han har rett. Det skal han ha, han står for sine meninger. Men kan han begrunne alle?
Jeg vil gjerne se den klare begrunnelsen som sier at store skoler bidrar til bedre undervisning og tryggere sosiale forhold.
Vi kan lese i dagens avis, mandag 20.august, s.7, sitat: ” skolestrukturen må endres og dette gjøres for barnas beste”. Hvorfor det?
Ligger svaret i kommentaren fra innlegget skrevet 9.juli av samme mann? Sitat ” vi må redusere antall skoler fordi vi skal samle elever i gode skolebygg med mange medelever og godt læringsmiljø”.
Hva er gode skolebygg? Har ingen av oss som gikk på skolen for noen år siden hatt gode skolebygg?
Hva er galt med dagen læringsmiljø, er det dårlig?
Samme person sier i et intervju fra 19.juni at skal vi få en bedre skole må vi se på hele bildet.
Da foreslår jeg at kommunen faktisk ser på hele bildet.
Hvorfor ikke gjøre et skikkelig kutt i kultursektoren, ta litt av den ekstrabevilgningen til
Bølja, for eksempel. Det kan sikkert kuttes litt overalt, men ikke heng dere så opp i skolestrukturen. Nå hadde vi en stor runde på struktur for snart 2 år siden i sentrum. Da ble det som alle er klar over, vedtatt bygging av ny 1-10 skole og nedleggelser/flytting av 3 andre (Mesterfjellet, Torstrand og Byskogen).
Byggingen er vel snart i gang og vi er mange som er spent på resultatet. Jeg hører nok til gruppen skeptikere som ikke ønsket en slik stor skole i lille Larvik. Håper endelig at skolen blir bra, at den ikke bare blir et monument etter noen herskesyke politikere.
Når denne skolen etter hvert står ferdig så ser vi de totale kostnadene for Larvik kommune, ikke før. Det kan regnes og kalkuleres i forkant, men fakta får vi først ved oppstart og drift.
La oss nå da ta tiden litt til hjelp, vent med nye store strukturendringer til vi ser konsekvensene av den nye skolen.
Vi har heldigvis pr i dag fritt skolevalg i Larvik. La elevene og foreldrene få beholde valgmulighetene de har i dag. Settes det opp kun 2 store skoler for sentrum blir det ikke et reelt valg, da har noen valgt for de!
Jeg setter min lit til det nye kommunestyret og hilser vår nye rådmann, Inger Anne Speilberg, velkommen. Vi har fått inn yngre krefter i kommunestyret, ikke det gamle gubbeveldet som bla Hallstein Bast representerer. Den nye rådmannen vil kunne se på saker med nye øyne, og forhåpentligvis få noen nye rådgivere til administrasjonen. Det trenger vi.
Skoleforeldre må nok dessverre belage seg på en stormfull høst. Dere må forklare barna deres hvorfor vi må kjempe for å bevare skolen vår. Få lov til å beholde klasserommet eleven har blitt så glad i, og tryggheten med en ”liten” skole. Få lov til å gå til skolen, slippe å bli kjørt pga lengre og farligere skolevei.
Vi må som foreldre stå sammen. Stå sammen mot disse ”små” politikerne, som mener mye men vet lite. Vi får håpe vi slipper å lese i ØP om noen år: ” Bast la ned 7 skoler, strålende fornøyd med egen innsats”.
Så, hvor var jeg?
Jo, la oss beholde samholdet, la oss stå sammen. Få fakta på bordet så skal vi være med på diskusjoner og debatter, vi.
Men blir det som sist,? Da mente Bast det var en god og viktig debatt. Det ble debatt, men utfallet ble ikke som Bast ønsket. Så nå står vi her igjen.
Ny høst, nye mennesker, nye diskusjoner, nye innspill men en gammel traver. Det er han som vil legge ned for enhver pris, før som nå…
Foreldre til skolebarn: Nyt tiden med nærskolen, vær med på diskusjonen, så blir vi kvitt den bismaken i munnen sammen. Barna våre fortjener det beste, og det er ikke nødvendigvis et nytt bygg, la oss få penger til å beholde det unike vi har. Så får strukturkammeratene finne noe annet å strukturere.

Godt skoleår!

Thomas Løvald
Su-leder
Langestrand skole

Skolestruktur, politikere og demokratiet

Vi kan i fredagens ØP, 29.oktober, lese at administrasjonen i Larvik kommune ikke har endret mening i skolesaken etter høringsperioden.
Les mer…

Om skolestruktur og RE-ledere i Larvik

Tirsdag 28. september kunne vi lese i ØP om RE-lederne sine tanker om ny skolestruktur i Larvik. Som SU-leder og forelder ved Langestrand skole er jeg meget engasjert i dette temaet og har noen tanker som jeg ønsker å dele.

Les mer…