Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord korrupsjon

Kommunal villrede

ØP 21. ds. trykket to viktige saker. Kommunen innfører meldeplikt for tiggere. Hallstein Bast (V) ønsket begrepet tigging ut av vokabularet. Bast ville gi tigging en sosialpolitisk profil. Var det sosialstønad for østeuropeiske profesjonelle tiggere sosialliberalisten Bast tenkte på? Barnetygd kanskje? Andre bidrag til tiggerne med tanke på at kommunen har balet med store fattighetsproblemer i lang tid? Berørte imøteser sikkert en redegjørelse fra Venstre

Ovenstående ble overskygget av at kommunens IT-sjef, Terje Hasle, har tildelt Sønnico Tele AS millionoppdrag uten anbudskonkurranse. Det har skjedd i årevis og god tro, hevder Hasle. Betenkelig, pent tenkt, men langt verre er at den dårlige kontrollerte pengestrømmen har blitt overlevert av forgjengerne. Eller gått i arv, som IT-sjefen uttalte til avisa. Vi jobber med rutinene, sa innkjøpssjef Knut Arthur Olsen til ØP. Økonomisystemet er uoversiktlig med hummer og kanari i skjønn forening, skal vi tro innkjøpssjefen. Som, etter hva vi kan forstå, ikke har vært klar over den løsslupne pengebruken.

Vi skal ikke gjenta Per Manvik (Frp). Heller ikke spørre hva enhetsoptimaliseringen avdekket i sakens anledning. Eller hva IT-sjefen og innkjøpssjefen meddelte prosjektledelsen om mulige innsparinger. Kommunen har gått glipp av sterkt tiltrengte midler. Vi antar det blir gjort omhyggelige undersøkelser av arveavgiftenes størrelsesorden. Det er umulig i den korrupsjons-atmosfæren som råder i kommunen å feie Sønnico-saken under teppet som god tro. Forhold må avdekkes og ansvar fordeles. Et visst spøkelse vil i motsatt fall henge over kommunale ledere i tiden fremover.

Snøhvit kommune

Frp og Høyre har reagert på ansettelsen av Tone M. Anderssen (Venstre) som leder for Frivillighetssentralen. Det lukter nettverk og vennetjenester. Sludder og korrupsjonsanklager, sier varaordfører Hallstein Bast (Venstre). Bast leder Administrasjonsutvalget. Han har hatt en finger med i det meste i kommunen i en årrekke på godt og vondt.

Hallstein og Tone er omgangsvenner privat. Men jeg greier alltid å skille mellom snørr og bart, sier Bast til ØP 20.ds.. Politikeren som i årevis har båret hatter med ulike kulører. Som avfeide ting vedrørende ansettelsen, da Knut Anvik (Frp) ville ta det opp i Formannskapet. Men greit. Vi må anta at Bast er uskyldig. Et overmenneske. Selv om det lukter svidd som en viss brannstasjon mediale oppslag om lignende saker tatt i betraktning.

Så spurte ØP kommunepolitikere, om de hadde hatt problemer med vennskap og kjennskap. Vi er ren som snø, fremholdt alle. I et politisk rike der nettverkskorrupsjon i form av vennetjenester har florert opp gjennom årene. Tilsynelatende systematisert av enkelte ministre helt til topps i vår rødgrønne regjering. Men velan! Larvik er landets politiske og byråkratiske moralske midtpunkt. Vi tror det de sier. De er våre tillitsvalgte.

Det tenker beroliget jeg inntil Janne Ekmann (Ap) tar bladet fra munnen, sitat: ”-At folk omgås privat må jo bare være positivt. Vår jobb er å oppnå det beste for innbyggerne. At politikerne omgås hverandre på fritida tror jeg bare er sundt, de kan lære av hverandre og komme til enighet om ting.”

Jo, ærlighet værer lengst. Hvem som ellers pleier omgang med hverandre i denne ansettelsesprosessen? Ap har jo aldri lagt skjul på at noen har snakket sammen. Rødgrønn makt rår i kommunen, har vi fått beskjed om. Derfor toner nok saken ut i skjul.

Forakt for folk flest

Ministrene Gahr Støre og Giske har de siste årene vist åpenbar forakt for demokratiske spilleregler og for folk flest. Man har tildelt sine venner i nettverkene posisjoner og økonomisk utbytte som best karakteriseres som politisk korrupsjon.

Sist ute er Støre Han har skaffet avtroppende sjef for Helse sør-øst, direktør Bente Mikkelsen, toppjobb i WHO.

Forakt utøves i åpent lende uten blygsel. Ministrene ser ikke det minste galt i sine handlinger når man konfronteres. Hvordan tolke slik uskyld? På flere måter, men helst fordi man har sittet for lenge i posisjon. Konge på haugen, der makten har gått en til hodet.

Men hva kan være enn verre? Jo, sjefen deres er ute av stand, eller ønsker ikke, å skille klinten fra hveten. Hva tyder det på? Vel, noe å spekulere over…

Verkebyll og Fremtidsrettet skolebygning.

Terje Anthonsen forsøker i dagens ØP (23.10) å framstille seg som en seriøs skoleanalytiker, men klarer ikke helt å holde orden på hva han er for og hva han er imot. (re.riving av det “gamle” gymnaset og bygging av ny 1-10 skole) Han avslutter kommentaren med følgende;* sitat: “vi kan ikke bruke fortidens hjelpemidler til å lære våre barn om fremtiden”, sitat slutt.* – Tidligere i kommentaren er/var han derimot for rehabilitering av gamle skolebygg i området! Altså helt forskjellig fra første bastante utsagn. Rehabilitering er forøvrig helt i tråd med Fremskrittspartiets forslag. – Hva er så “fremtidsrettet” skolebygning? Etter min mening skal et skolebygg være “tidløs” i og med at den har bygningsmessig kulturverdi. Det finnes i dag, mange steder rundt om i verden, skolebygg som er flere hundre år gamle. Det tredje eldste universitet i den engelsktalende verden fyller 600 år i 2013. Og er i høyeste grad oppegående og fremtidsrette. Det vil si innholdsmessig og uten at det går på bekostning av nåtid og fortid. Det er skolens innhold som er det essensielle i denne debatten og ikke bygningens eksteriørmessige utseende. Uansett om allverdens forskere måtte mene noe annet. Det burde være kjent for de fleste at “er vi ikke fortrolig med fortiden, blir fremtiden meget usikker”. Dette har vi mange vitnesbyrd på i disse dager.
- Når det gjelder Frp’s gruppeleder Per Manviks beskyldninger om administrativ korrupsjon i avgjørelsen av rivningen av gymnasbygningen fra 1964 og bygging av ny 1-10 skole på samme sted, er han på trygg grunn. Hvordan kunne avgjørelsen bli slik den ble, når: Bygningen ble ervervet for 30 millioner kroner. Derefter revet for hvor x-antall millioner. For så å bygge en ny skole for x-antall millioner. Den eneste akseptable løsningen var å rehabilitere skolene for den halve summen. – Avgjørelsen som vi nå har kunne ikke gjennomføres uten at man har tatt i brukt “kreative” metoder. –
“Verkebyll” kaller ØP’s ansvarlige redaktør denne skolesaken for. Ja så absolutt riktig. Men han er selv skyld i å holde byllen i live med sitt partsinnlegg den 19.10.

Venstrehåndsarbeid

Enhetsoptimaliseringen går sin gang. Skjev eller ikke. En av steinene varaordfører Hallstein Bast (V) har snudd på må ha rullet pent tilbake uten at Bast sine tånegler har merket det. Varaordføreren har nemlig bevilget seg femti tusen kroner i overtid i 2012, står det i ØP den 11.ds.. Ordfører Rune Høiseth (Ap) sier til avisa at han ikke har hatt kontroll med hva hans venstre hånd har forbrukt av tid. Nåvel, latt seg intervjue av ØP i tid og utide. Hva vet vi. Det vi vet er at Larvik kommune forbrukte seg til fant. Enhetsoptimalisering skal spare oss til ny rikdom. Ledet av Bast. Så langt har Bast maktet å optimalisere seg et solid lønnstillegg som varaordfører på bekostning av skattebetalerne. Et pent stykke venstrehåndsarbeid, spør du meg. Skal vi minne om at i politikken er det viktig å vite når man bør trekke seg tilbake?

Korrupt samfunnsnytte?

Landets sittende regjering har sakte og sikkert mistet flertallet på stortinget til sentrum/høyre. Folket har gått lei av å bli detaljstyrt av maktkåte sosialister i SV, Sp og på venstresiden i Ap. Med unntak av EU-kamp på syttitallet har norsk venstreside svingt omkring sperregrensen siden SF så dagens lys på 1960-tallet. Det betyr at folket, som for eksempel SV ynder å bruke som bakgrunn når man bedrar allmuen, ikke ønsker politisk styring til venstre for sosialdemokratiet. Forholdet kommer høyst sannsynlig til å felle Jens Stoltenberg til neste år.

Hvordan glanse mer uønsket sosialisme?

Nøkkelordene er demokratisk grasrotdebatt frem mot valget til neste år. Selvsagt i betydningen at alle gode grasrøtter er gode sosialister eller bør bli det. LO hvis medlemsmasse avspeiler politisk syn fra venstre til høyre, finansierer debatten med minst ti millioner kroner pluss andre bidrag. Sluttresultatet blir som vanlig ikke kortere helsekøer, bedre veier, flere dobbeltspor, bedre eldreomsorg og økt boligbygging. Nei, det blir som alltid mer brød og sirkus: Økt reallønn, dyrere biler, kortere arbeidstid og lengre feriereiser pakket inn i fellesnytte på bekostning av egennytte. Altså om du velger sosialistisk.

LO bidro økonomisk til regjeringene i 2005 og 2009. Det problematiske med politisk korrupsjon er ikke at den eksisterer. Det har de fleste visst om før det kom for en dag at rødgrønne ministre i dølgsmål delte ut penger til partikamerater. Nei, det problematiske er at den sakte og sikkert legitimeres i det offentlige rom som samfunnsnyttig. Kan LOs gavmilde venstrehånd få et skinn av politisk gyldighet? I så fall må alle partier tildeles midler i forhold til sammensetningen av organisasjonens politiske velgermasse. Det reiser spørsmålet om LO noensinne blir demokratisk.

Folkets tillitsmenn

Hvordan oppstår korrupsjon? ØP presenterte den 17. ds. et mulig opplegg. Vestfold Blomst har i årevis forsynt Larvik kommune med blomster, planter og busker for tusenvis av kroner uten motytelse. En vennlig gest skal man tro ordfører Øyvind Riise Jenssen som eier deler av selskapet. Kanskje det. Men intet regnskap gjøres opp uten vert. Så da kommunen trengte pryd i en fart ble blomster og busker kjøp fra – Vestfold Blomst. Men som kjent; ingen deler ut goder uten å forvente noe tilbake. Før eller siden kom gjenytelsen til å måtte innfris.
Les mer…