Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord hallstein

Hallstein Basts problem

Bast er noe forundret i Østlands-Posten den 7. oktober over at representanter for Normisjon i Larvik ville følt det vanskelig ved en overtagelse av Larvik bedehus til muslimske aktører som en moské og Bast kaller slike holdninger for intolerante. Avslutningsvis henviser Bast til Ny Testamentets budskap om «inkludering, omsorg og raushet».
Les mer…

Bast og den besværlige ironien

I dagens ØP-kommentar forsøker Hallstein Bast (V) å ironisere på bekostning av opposisjonen under overskriften Midler til skolen. De rødgrønne lovet 10 millioner til skolene under valgkampen. I desember reduserte flertallet beløpet til 5,5 millioner. Opposisjonen kritiserer også tidspunktet for tildelingen.

Det er jo lommerusk, skriver Bast, sitat: Vi snakker om èn prosent økning av skolebudsjettet, mens behovet er 50 millioner for å komme på linje med nabokommunene. Skolen skriker etter midler og har drever på sparebluss i årevis. Dette er et håndslag, men på langt nær nok. Det blir underlig å mene at pengene nærmest kommer ubeleilig. En byrde for skolen i Larvik. Finnes det over hode bakkekontakt? Sitat slutt.

Lille Venstre streber som alle andre partier etter politisk innflytelse og makt. Partiet har derfor vært på lag med skiftende partiregimer i årevis. I disse maktleirene har Hallstein Bast framstått som frontfigur, skal vi tro lokalavisa. Der er rimelig å hevde at Bast i disse sammenhenger har bidratt til å kjøre skoleøkonomien i grøfta, og på den måten redusert verktøyet skolen trengte for å komme på høyde med omkringliggende kommuner og landet for øvrig. Ironien i framstillingen der Bast trer fram fra bakgrunnen, gruser i øynene når han reduserer valgkampflesket til hva det er; en inntørket svor.

Dobbelt ironisk blir det at venstrepolitikeren snakker om utmagringen av skolens økonomiske situasjon. Som om den har oppstått i et vakuum og ikke utformet i skiftende kommunalt partisamarbeid. Tredobbelt ironisk framstår Hallstein Bast når han offentlig reiser kritikk mot andre partier i en sak, der Venstre har bidratt til nedgangen over mange år.

Tragikomisk blir Bast likevel først i striden om lommerusket satt opp mot vedtatte skoleutbygginger. Disse er kostnadsberegnet til flere hundre millioner kroner med solid drahjelp fra Venstre. Fins det grenser for mangel på politisk gangsyn?

La Solhaug bestå!

“Bare ta og riv det ned” er ei gammel revyvise med Leif Juster og ikke Larviks bysang, dersom noen skulle tro det. “Smithegården” og “Tordenskjoldsgården” ble revet i 1930-årene. Etterkrigstiden bar modernismens stempel. “Vi er ikke tidsmessige nok”, sang Arvid Nilssen i den legendariske revyvisa “Enerhaugen”. Størstedelen av denne pittoreske bydelen i Oslo ble jevnet med jorden på begynnelsen av 1960-tallet. I Larvik ble “Thirudgården” og “Farris Bad” revet.

Dengang forsto ikke politikerne hvilke ressurser eldre bygninger er i besittelse av. De burde vite bedre nå. Det er bygningene som sammen med menneskene utgjør en kommunes sjel og gjenspeiler dens historiske utvikling. Det er også vår plikt at de kommende generasjoner blir kjent med de bygningene som har preget våre liv. Vi vil vel ikke at våre barn og barnebarn skal bli historieløse?

Hva skal settes opp i steden for “Solvang”? En boligblokk? I vulgærfunkis?

Jeg vet ikke om kommunen har behandlet “Solvang” ferdig. Uansett appellerer jeg til lederne for den rød-grønne grupperingen, Rune Høiseth (og i særdeleshet den påtroppende lederen for planutvalget Steinar Nyland), Hallstein Bast, Willy Krøgli og Tom Kristensen om å vise fornuft i denne saken.

Kanskje kan Hedrum Historielag bruke “Solhaug” til et egnet formål?

Varaordfører

Det spekuleres nå i hvem som blir Larviks nye varaordfører. At Rune Høiseth som representerer det største partiet, AP, blir ordfører, er naturlig. Venstres Hallstein Bast signaliserte at hans parti ville støtte de rød-grønne: AP, SV og SP.

Slik jeg ser det, er det vel førstekandidaten for det nest største partiet i den rød-grønne grupperingen som blir varaordfører, m.a.o. Hallstein Bast.

Med kanskje 7 prosent av velgerne bak seg og 3 mandater får Venstre en meget stor posisjon i det nye kommunestyret. Kanskje en større posisjon enn valgresultatet skulle tilsi.

Hvor går Bast?

Herremenn i Høyre fikk blåveiser så det holdt; blåere ettersom nederlagene markerte seg. Noen har utspilt sine kommunalpolitiske roller til høsten.

Det borgerlige flertallet holder seg i Larvik. Meningsmålinger presentert i ØP 18. ds. viser at kvinnfolk med tæl og fremsynt ungdom gjorde rett. Det er lov å prøve seg. Om lokal skole, eldreomsorg og industri-og handelsutvikling blir bedre i årene fremover gjenstår å se. Rødgrønne statlige pengeoverføringer taler ikke til entusiastenes fordel.

Blir Larvik rødt eller blått til høsten? Hallstein Bast vil ikke ta stilling til side. Bast sier Venstre skylder velgerne en ting: Det er å fortelle dem akkurat hvilken politikk partiet kommer til å føre. Høres kompromissløst ut i politikkens beste forstand. For min del tror jeg Bast går dit mulighetene for å bli ordfører blir størst. Posten har vært Bast sitt prosjekt i mange år. Nå et økende dilemma, ettersom det på høyre-og venstresiden peker seg ut sterke ledere til stillingen.

Hallstein Bast velger nok borgelig side, slik han antydet til ØP. Samarbeide med SV og Rødt passer neppe et sosialliberalt Venstre(for eksempel får jo all kapitalisme Rødt til å se rødt om det marxistiske partiet kommer i posisjon). Det burde Bast sagt klart fra om før valget til høsten.