Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord frp

Kjepphestveddeløp

Folket talte. Fire partier salet opp. Langritt i fjorten dager. Såre rumper ble massert med partiapparater. Gjenstridige fjordgamper gnidd inn med en skvett siste olje. Ponnier fikk smidd nye sko med sløyfer på. Støvskyene la seg. Partilederne voltet smilende inn i Stortingets vandrehall. Kjeppehestene knegget lykkelig om kapp.
Les mer…

Politiske sabotører

Alle mennesker er født med evnen til å sabotere, skriver Hanne Kristin Rohde i et debatt innlegg i Aftenposten i dag. Hun ønsker seg politikere som ikke gir næring til sabotøren i seg. Politikere som gjennom ord og handling viser at de vil driver landet framover med nærvær, menneskelighet og verdighet.

Betimelige ord fra Rohde. Folket har ønsket borgelig flertall for kommende fire år. Det er grunn til å anta det som en årsak til at Krf og Venstre overlevde sperregrensen. Disse partiene slår seg på brystet som redningsmenn og forkjempere mot alt det vonde som vederfares folket. Det prøvde SV seg på, feilet og falt. Man faller i tanker om Don Quijote. En fattig adelsmannen fra den spanske landsbygda som forvekslet de heroiske bedriftene i ridderromanene med virkelige hendelser.

Partiene bedriver posisjonering i mediene. Det gjelder mest mulig makt i en framtidig regjering. Men det er å undervurdere velgerne. Budskapet fra den kanten er ønsket om at politikerne begynner å rette ut de største ujevnhetene i samfunnet. Flertallet vil se snakk omgjort til handling. Det maktet ikke et rødgrønt flertall i løpet av åtte år. Regimer før 2005 greide det heller ikke. Prat om infrastruktur, helse, omsorg, fattigdom, innvandring og integrering henger fortsatt og slenger omkring ørene med politiske gjenganger bak mikrofonene.

Nå er det åpenbart maktens sødme som gjelder for fire borgerlige partier. Pressen danser på bordene sammen med musene. Og får partier det ikke som de vil kan man jo alltids toe sine hender. Minne om partiprogrammer man gikk til valg på: Vi kunne jo ikke svikte våre velgere! Fortsatt opptre i Stortinget som fattig adelsmenn med ekstravagante utspill, fornøyelige opptrinn og under-fundig-kloke samtaler i suset fra vindmøllene.

Er ønsket om ny politikk grunnleggende ekte? I så fall bør kompromisser på de viktigste sakene munne ut i en levedyktig og handlekraftig regjering. Det er å oppfylle velgernes ønske og budskap. I motsatt fall vant de politiske sabotørene vant fram. Valgkamp om drive landet framover ble til tomme ord.

Ingen la være å le av den fattige adelsmannens vannvittige utfall på den spanske landeveien. Krigerhærer og vakre prinsesser i Don Quijotes fantasi var bare dagligdagse saueflokker og bondejenter. Nøkternhet og realiteter borgelige partier må ta inn over seg i forhandlingene som pågår. I motsatt fall kan noen havne i glass og ramme på veggene i Løvebakkes falmede historie om fire år.

Hva er det med folk fra Fremskrittspartiet?

Morten Riis-Gjertsen spør: “Hva er det med arbeiderpartifolk som gjør at de tror at det er greit å mobbe fremskrittspartiets velgere?” – For så å stenge for videre kommentarer når han mener å ha sagt sitt.

Et motspørsmål kunne være om hva det er med Fremskrittspartifolk som ikler seg offerrollen ved alle anledninger – og som oftest slipper unna med det?

Et hån mot lokaldemokratiet?

Det ser ikke ut til å være noen grenser for hvilke virkemidler FRP er villig til å ta i bruk for å stoppe prosessen med å bygge ny skole for skolebarn i Larvik sentrum. Først fikk vi presentert påstand om “administrativ korrupsjon”. I stedet for å beklage uttalelsen ble den i etterkant forsterket ved å påberope seg retten til å komme med udokumenterte påstander når det måtte passe. OG det var ikke den som kom med påstandene som skulle ha ansvar for å dokumentere! Da Larvik kommunale eiendomsforetak reagerte med sinne på de alvorlige (og udokumenterte) påstandene, tillot FRPs representant seg å si at dette var et bevis på at påstandene var riktige.

Det hadde vært fristende å teste ut denne fremgangsmåten på FRP. Altså komme med noen udokumenterte påstander mot FRP, for så å se om de ville håndtert anklagen med taushet (“den som tier samtykker”) eller med sinne (som viser og BEviser at påstanden er rett), men der går det en grense for min del. Med en slik type argumentasjonsteknikk vil “offeret” uansett sitte igjen med svarteper.

Mange skoler i Norge er dessverre i svært dårlig forfatning, og i Larvik har vi i lokalavisa både kunne lese om mugg og rotter ved nåværende sentrumsskole. Det synes altså å være svaært dårlig timing å stoppe et skolebyggprosjekt i nåværende fase. Det har vel allrede vært jobbet med dette i lengre tid, og nå har man endelig kommet så langt at ny skole snart kan bygges.

For FRP synes lokaldemokratiet å være nesten hellig og det sies klart i fra når regionale myndigheter forsøker å blande seg inn i lokale forhold. I følge dagens ØP så er kampen fortsatt ikke over for FRP. Nå skal fylkesmannen kontaktes! Det kan vel tolkes dithen at det ikke er en “hån mot lokaldemokratiet” dersom regionale myndigheter overprøver saken i de tilfeller hvor FRP har vært i mindretall…

… kan kanskje legge til et ÆRLIG TALT!?

Nye løsninger eller eiendomsskatt?

Mange av dagens kommuner, kanskje spesielt i Vestfold sliter med en meget stram kommuneøkonomi. For mange kommuner kommer de neste ti årene til å dreie seg om innføring av eiendomsskatt og store kutt i helsebudsjetter og skolebudsjetter.

Få kommunepolitikere tørr, evner eller ønsker å gjøre endringer i skolestruktur, administrasjon, eldreomsorg og kultur. Det virker som om det er lettere å kaste penger på problemene og håpe de forsvinner like fort som pengene.

Skal man sammenlikne dette med den vanlige mannen i gata blir det som om man i stedet for å storhandle en gang i uka på REMA 1000, småhandler på bensinstasjonen hver dag. I stedet for å endre handlemåten velger man å ta opp forbrukslån og ta fra barnas sparepenger. Svært få vanlige personer gjør dette, men hvorfor gjør da flere kommuner det?

Et av svarene kan være at det er lettere å fordele, forbruke og sløse bort andres penger, enn sine egne. Det er derimot verken smart, fremtidsrettet eller særlig økonomisk.

Dersom man sliter med kommuneøkonomien er sjelden svaret å skattlegge innbyggerne og næringslivet hardere, selv om det kanskje er lettere enn å måtte innrømme at systemet og løsningene man har laget er for dyre, byråkratiske og lite effektive.

Spørsmålet er: Skal vi tviholde på gamle løsninger, innføre eiendomsskatt og kaste penger på problemene? Eller skal vi si nei til eiendomsskatt og finne nye, effektive, pengebesparende løsninger slik at vi slipper å kaste penger på problemene?

André Bråthen
Politisk nestformann
Vestfold Fremskrittspartis Ungdom

Læring på ditt nivå

Fremtiden krever utdanning, men i dag utdanner vi ikke for fremtiden, vi utdanner for gjennomsnittet. Alle elever i den norske skolen må gjennom det samme undervisningsopplegget.
Les mer…

Ungdom er fremtiden

Ungdom er fremtiden. Er det ikke rart at unge voksne blir behandlet som små barnehagebarn, som om de ikke er i stand til å ta egne valg?

At Dag Bjørnefjell må bruke spalteplassen sin, i ØP torsdag 17.mars, på å spekulere i hvorvidt FpU er påvirket av brusindustriens lobbyisme, beviser bare at han ikke klarer å innse at ungdom kan tenke selv.

Les mer…

NRK lisens, avgift på å eie TV

Ikke uventet bestemte regjeringen seg for ett års tid siden å utvide mulighetene NRKs lisenskontor i Mo i rana har til å kontrollere hvem som skal betale lisens. Endringen Stortinget vedtok i 2009 vil først kunne få konsekvenser i løpet av 2011.
Les mer…

Dødsstraff

Det er dødsens stille blant de lokale Frp-politikerne. Ikke et ord å høre fra Siv Jensen heller. Byråene har allerede røykt ut hvor mange prosent av Norges befolkning som er for dødsstraff. En uhyggelig høy prosent i vår “siviliserte” Norge.
Les mer…

Ikke bry deg om hva jeg tjener!

Om kort tid vil skattelistene på ny bli offentliggjort. Hensikten er at man skal sikre muligheten til å kontrollere lik behandling av skattytere. Denne snokingen i andres privatliv veier, i regjeringens øyne, tyngre enn å forhindre ran, trusler, tyverier og bedragerier som denne listen fører med seg.
Les mer…

Ønsk velkommen det som ikke kan unngås!

Det diskuteres livlig i avisspaltene angående kommunens økonomi. Selv ØPs egne redaktører er med. Men i all hovedsak dreier diskusjonene seg om kommunens bruk av skattebetalernes penger. Hvordan kommunen kan redusere gjeldsbyrden ved å foreta en nødvendig slankekur samt se på mulighetene for til å skaffe seg fri midler, er desverre fraværende i diskusjonen.
Les mer…

God Bedre Best

Skoleledere som påstår at “storskoler” er å foretrekke med hensyn til kunnskapsheving kontra “småskoler”, har et forklaringsproblem. – Og vi som trodde at kunnskapen satt mellem ørene til lærerne. Og ikke i glassvegger, metall og lettbetong.

Les mer…