Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord fri

Mishandling av strandsonen

Utvider en hytteeier utedassen en kvadratmeter på egen strandrett, så farer planutvalget over stokk og stein mens det skjærer tenner og mumler besvergelser. Fylkesmannen går ned i spagaten. Man skal ha seg frabedt hindringer for folk flest, der bølgene ligger og sukker i vannkanten.
Les mer…