Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord foreldreengasjement

Takk for meg

Alt har en ende, så også denne reisen.

Jeg har fått være med på en utrolig reise så langt sammen med mine to eldste sønner, en reise som har gått over guttas syv første år i skolen, populært kalt barneskolen. Fra høsten av blir de ungdomsskole elever på Ra. Så er det bare å vente et år før minstemann skal ta sine første skritt inn skoleporten på Langestrand skole og nye syv år venter.

Mine eldste håpefulle har lagt bak seg syv flotte år på Langestrand skole, nærskolen som har betydd mye for utviklingen de har hatt. Vi foreldre er ansvarlige for oppdragelsen av våre barn, og vi er ansvarlige for samarbeidet med skolen, men det er nå engang sånn at på skolen får de inn lærdommen.

Thomas Nordahl, en norsk pedagogikkforsker, er klar i sin tale og konklusjon.
«God dialog med foreldrene skaper bedre lærere.»
Skolen og lærerne er gitt mye makt av samfunnet. Skolen er en institusjon som alle skal inn i, og den griper inn i barnas, foreldrenes og familiens liv. Det er viktig at skolen og lærerne involverer foreldrene, tar hensyn til foreldrenes ønsker og ser det som positivt at foreldrene har en mening om undervisningen. En god dialog med foreldrene skaper bedre lærere.
Foreldrene har også en viktig oppgave, særlig i forhold til hvordan de støtter opp under barnas skolegang, snakker positivt om skole og prioriterer skole og leksearbeid.
Den beste løsningen for elevens læringsmiljø er at det utvikles et demokratisk felles ansvar mellom skole og hjem, der man samarbeider. Det felles målet er at barnet skal hjelpes best mulig fram i livet.

Her er det mange foreldre som er flinke, men alle kan bli enda flinkere.

Når barna deres starter på skolen igjen etter sommerferien, tenk da litt på det som Nordahl skriver, et godt skole-hjem samarbeid er det beste for barna våre.
Det finnes mange muligheter til å engasjere seg litt mer en bare samarbeidet med skolen, ta gjerne del i skolens utvalg som består av foreldrene.

FAU, foreldrenes arbeids utvalg, her er det en foreldrerepresentant fra hver klasse som får lov til å jobbe som et bindeledd mellom foreldrene i klassen og FAU-leder, som igjen kan ta opp saker med skolens ledelse om det er saker eller innspill som måtte komme. Dette er en flott måte å bli kjent med alle foreldrene på, samt få være med på å sette agendaen på saker som måtte engasjere deg eller andre foreldre i klassen til barnet ditt.

SU, samarbeids-utvalget, er skolens øverste organ, hvor saker som angår skolen, det være seg budsjetter eller innspill fra FAU, blir vedtatt og satt ut i live. Dette er et utvalg som består av foreldre, lærere, skolens ansatte og rektor ved den respektive skole. Her er det også kjempefine muligheter for deg som måtte ønske å bidra litt ekstra, man får være til nytte og man får kunnskap om hvordan skolen driftes. Grip de muligheter som finnes, skolene trenger et god skole-hjem samarbeid, og de trenger engasjerte foreldre.

Selv har jeg hatt den store gleden og privilegiet å sitte som leder av samarbeidsutvalget på Langestrand skole i fem år.Det har vært lange kvelder og til tider mye møter, men jeg er ærlig når jeg sier at det var verdt det! Blir nesten vemodig å gå av nå, men alle reiser har som nevnt en ende, så her ender min reise så langt.
En riktig god sommer til alle elever og foreldre og lykke til med skoleoppstarten i august.

Thomas Løvald
Avtroppende SU-leder
Langestrand skole
Fortsatt engasjert :-)