Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord fattigdom

Om talerør og mytespredning

Bjørn Mellebys mildt sagt skremmende ordlegging om tiggerforbud er både en skam og et tegn i tiden. Denne typen utildekt antiziganistisk mytespredning er skadelig for den norske solidaritetstanken og for de menneskene som lever i dypest nød i Europa. HL-senteret har lagt et eget fokus på den type retorikk som Melleby kommer med. Retorikk som ble brukt også på 20-tallet om jøder, romfolk og andre samfunnsgrupper som av ulike grunner ikke hørte hjemme i Europas mørkeste tidsalder. Men her ligger de altså på trykk i Østlandsposten. De fleste ønsker å jobbe og de færreste vil være fattige. At romfolket må leve med rasisme er uakseptabelt og skadelig for oss alle. Applauderende tiltak for å få romfolk ut i jobb og ut av uføret gjøres med suksess stadig vekk. Da den norske stat slo om fra en repressiv til en konstruktiv politikk mot romfolket på 70-tallet kom også mange ut av fattigdommen, til tross for de destruktive følgene av mellomkrigstidas assimileringspolitikk. Fattigdom avler kriminalitet og fattigdomsbekjempelse, ikke tiggerforbud, er veien å gå. Forbud avler fattigdom i dette tilfellet. Folk er folk og folk flest ønsker et fritt, rikt og trygt liv. Gi folk hjelp til å hjelpe seg selv, ikke trøkk dem ned i gjørma slik et tiggerforbud vil. Å omtale et folkeslag som kontroversielt er et farlig tegn i tiden.

Kommunal villrede

ØP 21. ds. trykket to viktige saker. Kommunen innfører meldeplikt for tiggere. Hallstein Bast (V) ønsket begrepet tigging ut av vokabularet. Bast ville gi tigging en sosialpolitisk profil. Var det sosialstønad for østeuropeiske profesjonelle tiggere sosialliberalisten Bast tenkte på? Barnetygd kanskje? Andre bidrag til tiggerne med tanke på at kommunen har balet med store fattighetsproblemer i lang tid? Berørte imøteser sikkert en redegjørelse fra Venstre

Ovenstående ble overskygget av at kommunens IT-sjef, Terje Hasle, har tildelt Sønnico Tele AS millionoppdrag uten anbudskonkurranse. Det har skjedd i årevis og god tro, hevder Hasle. Betenkelig, pent tenkt, men langt verre er at den dårlige kontrollerte pengestrømmen har blitt overlevert av forgjengerne. Eller gått i arv, som IT-sjefen uttalte til avisa. Vi jobber med rutinene, sa innkjøpssjef Knut Arthur Olsen til ØP. Økonomisystemet er uoversiktlig med hummer og kanari i skjønn forening, skal vi tro innkjøpssjefen. Som, etter hva vi kan forstå, ikke har vært klar over den løsslupne pengebruken.

Vi skal ikke gjenta Per Manvik (Frp). Heller ikke spørre hva enhetsoptimaliseringen avdekket i sakens anledning. Eller hva IT-sjefen og innkjøpssjefen meddelte prosjektledelsen om mulige innsparinger. Kommunen har gått glipp av sterkt tiltrengte midler. Vi antar det blir gjort omhyggelige undersøkelser av arveavgiftenes størrelsesorden. Det er umulig i den korrupsjons-atmosfæren som råder i kommunen å feie Sønnico-saken under teppet som god tro. Forhold må avdekkes og ansvar fordeles. Et visst spøkelse vil i motsatt fall henge over kommunale ledere i tiden fremover.

Refleksjoner rundt fattigdom!

Flere steder rundt omkring på jordkloden er det fattigdom, selv her hjemme i Norge er det mennesker som lever i fattigdom. Vi ser og hører stadig vekk gripende fortellinger fra fattige land, og er det noe som treffer meg i hjerterota, så er det å se små barn med ribbein stikkende ut, gråtende av smertene sulten gir. Jeg føler vi i den rike delen av verden altfor ofte glemmer disse menneskene.
Les mer…

Det naturlige utvalg

NHO, LO, Likestillingsombudet, Norsk lærerlag og Barneombudet har forent seg i massiv kamp for å øke splittelsen av en grunnleggende sosial enhet: Familien. Barnet har kommet på tvers for kjønnnslikestilling og økonomisk vekst.
Les mer…

Bærekraftig avvikling

Bærekraftig utvikling redder verden fra tilintetgjørelse. Hva skal vi tro? Familieøkonomi på silkeføre, står det på økonomisidene i Aftenposten. Økt kjøpekraft for folk flest. Handelen går så det suser. Spytt i nevene! Overforbruket må opprettholdes. Det holder jo produksjonen ved like. Hele folket i arbeid. Dyr råtten atomkraft og kullkraft fra øst. Tåler du den så tåler du…. Snart blir strømprisene så stabilt høye at Jens får råd til fullrenset gass her hjemme.
Les mer…