Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord budsjett

Nye løsninger eller eiendomsskatt?

Mange av dagens kommuner, kanskje spesielt i Vestfold sliter med en meget stram kommuneøkonomi. For mange kommuner kommer de neste ti årene til å dreie seg om innføring av eiendomsskatt og store kutt i helsebudsjetter og skolebudsjetter.

Få kommunepolitikere tørr, evner eller ønsker å gjøre endringer i skolestruktur, administrasjon, eldreomsorg og kultur. Det virker som om det er lettere å kaste penger på problemene og håpe de forsvinner like fort som pengene.

Skal man sammenlikne dette med den vanlige mannen i gata blir det som om man i stedet for å storhandle en gang i uka på REMA 1000, småhandler på bensinstasjonen hver dag. I stedet for å endre handlemåten velger man å ta opp forbrukslån og ta fra barnas sparepenger. Svært få vanlige personer gjør dette, men hvorfor gjør da flere kommuner det?

Et av svarene kan være at det er lettere å fordele, forbruke og sløse bort andres penger, enn sine egne. Det er derimot verken smart, fremtidsrettet eller særlig økonomisk.

Dersom man sliter med kommuneøkonomien er sjelden svaret å skattlegge innbyggerne og næringslivet hardere, selv om det kanskje er lettere enn å måtte innrømme at systemet og løsningene man har laget er for dyre, byråkratiske og lite effektive.

Spørsmålet er: Skal vi tviholde på gamle løsninger, innføre eiendomsskatt og kaste penger på problemene? Eller skal vi si nei til eiendomsskatt og finne nye, effektive, pengebesparende løsninger slik at vi slipper å kaste penger på problemene?

André Bråthen
Politisk nestformann
Vestfold Fremskrittspartis Ungdom

Kjære Larvik

Kjære Larvik

Jeg har flyttet fra deg, men du er ikke glemt. Her jeg er ute i verden og studerer husker jeg fremdeles mitt barndomshejm, stedet jeg vokste opp. Jeg kikker stadig innom for å se hvordan du har det. Desverre må jeg inrømme at det jeg ser gjør meg både trist og sint.

Kjære Larvik, du har mange fine steder jeg har opplevd i min ungdomstid, men hvorfor vil du ikke la det fortsette å være slik?Jeg referer så klart til Fabrikken, Kongegata 1, ungdomens fristed.
Du må inrømme, kjære Larvik, at dine yngre inbyggere kanskje kan finne det litt vanskelig om det faller seg slik at de ikke interesserer seg spesielt for hverken sport eller korpsmusikk. Når man ikke har trening eller øvelse er det ikke alltid like lett å finne ut hvor man skal gjøre av seg. Men Fabrikken er der, et hyggelig sted der man kan tilbringe tiden i godt selskap, dyrke egne hobbyer, få seg en god matbit til en rimelig penge eller rett og slett bare chille, med kule voksne til stede som hverken er foreldre eller lærere. Ja, selv vi som gikk både i korps og på fotball kunne gjerne ta turen dit.

Men Fabrikken er mer enn et sted å bruke på ettermiddagene, kjære Larvik. Det er det perfekte sted om man som ungdom selv vil ta initiativet til arrangementer og aktiviteter. Jeg har mistet tallet på hvor mange ganger vi har leid/lånt stedet for å holde laivrollespill. Rounin Events, organisasjonen bak Banzaicon, en av byens største arrangemanger utelukkende organisert av ungdom, bruker stadig huset for diverse treff, workshops og øvelser. Gjennom arbeidet med bibliotekets Prosjekt X brukte vi ofte Fabrikken til arrangementer, og Fabrikken holder stadig egne kurs og arrangementer. I tillegg må du ikke gleme, kjære larvik, at en stor andel av de lokale bandene både øver holder konserter her.

Dette er bare en liste over hva jeg personlig har opplevd i Fabrikken, kjære Larvik. Om en person kan ha fått så mye godt ut av det, hvor mye må det ikke være å hente for all byens ungdom? Å kutte ned støtten til Fabrikken vil ha enorme konsekvenser for tilbudet til ungdom i byen, de vil ikke lenger ha et sted å gå til, men kanskje heller begynne å vandre mer langs gatene, eller henge mer på Nordbyen og Amfi. Å selv ta initiativet til kulturarrangementer vil bli både dyrere og vanskeligere, og det å starte band eller drive med andre hobbyer som ikke har så mye offentlige tilbud vil få samme problem. Larvik, du kaller deg en kulturby! Det betyr mer enn sport, korps, Melodi Grand Prix og båtrace! Det må være plass til varierte fritids- og kulturtilbud, og det må være plass hvor ungdom kan utfolde seg utenfor hjemmet og skolen. Rettere sagt, det må være en plass, Fabrikken, og å kutte budsjettet vil på ingen måte skape slik plass.

Kjære Larvik, når jeg kommer tilbake til deg ønsker jeg å finne en kulturby og ungdomsby jeg stolt kan skryte av!

Hilsen Martine Tufte

To hus tett i tett - Åpent brev til politikerne i kommunestyret i Larvik -

Det var to hus som sto rett ved siden av hverandre. Det ene huset var lite og enkelt. Det var ikke mye å rutte med for dem som var i dette huset, men de som var der stilte tæring etter næring og fikk mye ut av lite. Gjennom året brukte de det de hadde, men heller ikke mer, for det kunne jo ikke gå. I det store huset var det annerledes.
Les mer…

Hva slags barnevern vil Larvik ha?

Jeg jobber ved barneverntjenesten i Larvik og ser med stor frustrasjon på at vi blir pålagt å kutte ned på tiltak uten at konsekvensene blir tilstrekkelig utredet, at vi som en følge av ansettelsesstoppen i kommunen ikke får ansatte vikarer eller erstatte folk som slutter – med alt det innebærer av slitasje for de som er igjen, og ikke minst – at de barn og unge som er i behov av våre tjenester igjen og igjen blir utsatt for den hjelpeløsheten og ressursmangelen som det offentlige representerer.

Barneverntjenesten i Larvik har gjennom mange år jobbet målrettet og hardt for å utvikle tjenesten i positiv retning. Vi er anerkjent landet over får vårt arbeid med enslige, mindreårige flyktninger. Først nå ser vi resultatene av flere års innsats overfor ungdommer i ettervern, og vi kan med stolthet melde at “våre” ungdommer studerer på høyskole, fullfører yrkesrettet utdanning og starter opp i jobb. Og det gjelder de fleste! Også her har landet forøvrig sett hen til Larvik når det snakkes om hva et godt ettervern er.

Vi kan alltid bli bedre, noe vi har kontinuerlig fokus på. Vi har engasjerte og flotte medarbeidere som gjør en innsats langt utover det som kan forventes. Samtidig er det et krevende yrke og det er en kjent sak at det er stor gjennomtrekk av ansatte. Barneverntjenesten kritiseres stadig, og noen ganger med rette, og det er grunn til å stille spørsmål ved om det vi gjør er den beste måten å bruke ressursene på. Men vi vil være med i prosessen, og vi ønsker å bli hørt. Vi møter hver dag barn, ungdom, foreldre, fosterforeldre og andre som trenger vår hjelp og som har behov for mer enn det vi kan tilby.

Hvilket barnevern vil Larvik ha? Det må hver og en være med på å bestemme. Ta ansvar – involver deg

Budsjettet for 2011 vedtatt

Skole ble den store vinneren i budsjettdebatten. H/Ap. toppet rådmannens forslag med 5 mill. og fikk følge av et mer skolevennlig Frp./Krf. enn på lenge.
Les mer…

Hva koster det?

Miljøvernministeren oppfordrer kommunene til å ruste opp eksisterende bygg i stedet for å bygge nytt, av hensyn til miljøet.
Les mer…