Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord bast

Næringslivets ansvar i Larvik

Et samlet kommunestyre har vedtatt både befolkningsvekst og kompetanseheving som hovedmål. ØP mener at dette er to parametere som det ikke er lett å vedta.
Vi mener tvert i mot at målene er svært enkle å vedta – det er gjennomføringen som er vrien. Det er også tvingende nødvendig å ha klare mål og skrevne for øyet om man skal få til en endring som kan øke tiltrekningskraften til Larvik kommune.

Disse hoved målene, vekst og kompetanse, er satt i full forståelse med næringslivet og farger alt vi gjør i kommunen. Skoleutbygging, Campus Larvik, arealplaner, endring i omsorgsplanene, kulturliv og, og, og – you name it!

Gruppeleder i Larvik Høyre, Gulla Løken, foreslår et tettere næringssamarbeid med Gleditsch som er Høyre-ordfører i Sandefjord for å få til et bedre næringssamarbeid. Jeg er ikke like overbevist som Høyre om at det er kommunen som skal ta pådriverrollen. Skal utspillet bli mer enn et slag i luften må næringslivet gå i bresjen for en styrket næringsregion.

De kan ikke forsette med å henge på gjerdet og heie på kommune og fylke uten at de selv er villig til å ta mesteparten av risikoen på egen kappe. Det offentlige skal gi gode og tydelige rammer for næringsutvikling, men innholdet og virkemidlene må styres av næringsinteressene selv. Her har de største aktørene flest muligheter og dermed stort ansvar for utviklingen videre.

Skal næringslivet i Larvik eller i Sandefjor vitaliseres skal vi absolutt legge til rette for en kommende suksess, men initiativet og gjennomføringen skal plasseres der det hører hjemme. Hos de næringsdrivende selv.

Velferdsvekst i Larvik

Larvik storkommunes budsjett for fjoråret var på 2.6 milliarder. For 25 år siden hadde kommunen en utgiftsramme på 1.2 milliarder regnet i 2013-kroner. Vi har med andre ord over dobbelt så mye å rutte med nå om vi sammenligner med 1989.
Samtidig klages det over stadig kutt og nedskjæring i kommunene, offentlig fattigdom er en ofte gjentatt beskrivelse.

Les mer…

Derfor er Venstre et miniparti

Hallstein Bast (V) ønsker nye flyktninger velkommen til Larvik, ØP 10.ds.. Ett hundre og førti fram til 2016. Er det et antall vi har ressurser til å integrere? Kort åndemaning om enhetsoptimalisering med motsatte fortegn fra Bast. Det skal ikke stå på penger, arbeid og fortreffelige løsninger selv med ett bein stødig i robekklisteret. Det skjønner vi ingen ting av. Noe Bast skjønner at vi skjønner. Han gyver derfor løs på Frp og til dels Høyres flyktningpolitikk.
Les mer…

Hallstein Basts problem

Bast er noe forundret i Østlands-Posten den 7. oktober over at representanter for Normisjon i Larvik ville følt det vanskelig ved en overtagelse av Larvik bedehus til muslimske aktører som en moské og Bast kaller slike holdninger for intolerante. Avslutningsvis henviser Bast til Ny Testamentets budskap om «inkludering, omsorg og raushet».
Les mer…

Om moral, etikk og testamenter

Forakt fortjenes når rasjonalitet og fornuft, moral og etikk overskrides. Enhetsoptimaliseringen gjorde vondt hos mange som hadde hatt det verst fra før. Kommunen hadde havnet på fattigkassa. Yt din skjerv, borger! Vi trenger økonomisk handlingsrom, var det politiske budskapet til alle.

Tjue millioner til Festiviteten. Ingen reagerer på lommerusk etter at vi har pøst inn noen hundre millioner på skoler og rasering av nærmiljøer, tenkte vel Bast og Høiseth. Folkets tillitsmenn. Selv redaksjonen i ØP gned seg lykkelig i øynene. Så de for seg at i det minste kunne en sal glitre i reportasjer fra kommunestyremøter i mer prangende omgivelser enn en gymsal?

I dag skrev Bast hånlig i ØP om Normisjon – man ville ikke selge Larvik bedehus til Islams kulturforening – og dens holdninger til moral og etikk, toleranse og menneskekjærlighet. Begrunnet i Nye testamentet. Glemt var kommunens testamente, Gamle enhetsoptimaliseringen. Der rant jo blodet i strie strømmer fra helse og omsorg og en rekke andre tjenester med Bast som skafottleder.

Vi konstaterer at Bast passer like dårlig som moralist som politiker.

Bast vil gjerne ha Høyre og KrF i regjeringen.

Om du vil som Bast, er det ikke det smarteste du kan gjøre å stemme som Bast. Vil du ha Høyre i regjeringskontorene, bør du stemme på Høyre. Det er det eneste riktige. Derom hersker ingen tvil.

Bast og den besværlige ironien

I dagens ØP-kommentar forsøker Hallstein Bast (V) å ironisere på bekostning av opposisjonen under overskriften Midler til skolen. De rødgrønne lovet 10 millioner til skolene under valgkampen. I desember reduserte flertallet beløpet til 5,5 millioner. Opposisjonen kritiserer også tidspunktet for tildelingen.

Det er jo lommerusk, skriver Bast, sitat: Vi snakker om èn prosent økning av skolebudsjettet, mens behovet er 50 millioner for å komme på linje med nabokommunene. Skolen skriker etter midler og har drever på sparebluss i årevis. Dette er et håndslag, men på langt nær nok. Det blir underlig å mene at pengene nærmest kommer ubeleilig. En byrde for skolen i Larvik. Finnes det over hode bakkekontakt? Sitat slutt.

Lille Venstre streber som alle andre partier etter politisk innflytelse og makt. Partiet har derfor vært på lag med skiftende partiregimer i årevis. I disse maktleirene har Hallstein Bast framstått som frontfigur, skal vi tro lokalavisa. Der er rimelig å hevde at Bast i disse sammenhenger har bidratt til å kjøre skoleøkonomien i grøfta, og på den måten redusert verktøyet skolen trengte for å komme på høyde med omkringliggende kommuner og landet for øvrig. Ironien i framstillingen der Bast trer fram fra bakgrunnen, gruser i øynene når han reduserer valgkampflesket til hva det er; en inntørket svor.

Dobbelt ironisk blir det at venstrepolitikeren snakker om utmagringen av skolens økonomiske situasjon. Som om den har oppstått i et vakuum og ikke utformet i skiftende kommunalt partisamarbeid. Tredobbelt ironisk framstår Hallstein Bast når han offentlig reiser kritikk mot andre partier i en sak, der Venstre har bidratt til nedgangen over mange år.

Tragikomisk blir Bast likevel først i striden om lommerusket satt opp mot vedtatte skoleutbygginger. Disse er kostnadsberegnet til flere hundre millioner kroner med solid drahjelp fra Venstre. Fins det grenser for mangel på politisk gangsyn?

La Solhaug bestå!

“Bare ta og riv det ned” er ei gammel revyvise med Leif Juster og ikke Larviks bysang, dersom noen skulle tro det. “Smithegården” og “Tordenskjoldsgården” ble revet i 1930-årene. Etterkrigstiden bar modernismens stempel. “Vi er ikke tidsmessige nok”, sang Arvid Nilssen i den legendariske revyvisa “Enerhaugen”. Størstedelen av denne pittoreske bydelen i Oslo ble jevnet med jorden på begynnelsen av 1960-tallet. I Larvik ble “Thirudgården” og “Farris Bad” revet.

Dengang forsto ikke politikerne hvilke ressurser eldre bygninger er i besittelse av. De burde vite bedre nå. Det er bygningene som sammen med menneskene utgjør en kommunes sjel og gjenspeiler dens historiske utvikling. Det er også vår plikt at de kommende generasjoner blir kjent med de bygningene som har preget våre liv. Vi vil vel ikke at våre barn og barnebarn skal bli historieløse?

Hva skal settes opp i steden for “Solvang”? En boligblokk? I vulgærfunkis?

Jeg vet ikke om kommunen har behandlet “Solvang” ferdig. Uansett appellerer jeg til lederne for den rød-grønne grupperingen, Rune Høiseth (og i særdeleshet den påtroppende lederen for planutvalget Steinar Nyland), Hallstein Bast, Willy Krøgli og Tom Kristensen om å vise fornuft i denne saken.

Kanskje kan Hedrum Historielag bruke “Solhaug” til et egnet formål?

Varaordfører

Det spekuleres nå i hvem som blir Larviks nye varaordfører. At Rune Høiseth som representerer det største partiet, AP, blir ordfører, er naturlig. Venstres Hallstein Bast signaliserte at hans parti ville støtte de rød-grønne: AP, SV og SP.

Slik jeg ser det, er det vel førstekandidaten for det nest største partiet i den rød-grønne grupperingen som blir varaordfører, m.a.o. Hallstein Bast.

Med kanskje 7 prosent av velgerne bak seg og 3 mandater får Venstre en meget stor posisjon i det nye kommunestyret. Kanskje en større posisjon enn valgresultatet skulle tilsi.

Alstad hevder Bast har funnet på en ny stemmefiske form. - Er det mulig?

- Men vil de vise oss lesere at de kan debattere skolepolitikk generelt og Larviks situasjon spesielt; forenes om mål og midler? Eller vil de bare «skyte» på hverandre? Debatten starter kanskje opp i ØP-papirs Leserbrev. Noen på ØP-debatt vil kanskje ha den mer aktiv her. Som et innspill for å få til dette startes derfor denne tråden.

Les mer…

Å kjenne sin rolle

I morgen kommer et oppslag der det kommer frem at jeg i mars gikk sammen med to andre politikere for å ta en øl under en kamp på Arena. Det var ikke noe betjening der så vi ventet en stund. Jeg tok i mot et glass som ble tappet mens vi ventet og betjeningen ble hentet.

Nå innså jeg i ettertid at dette ikke var veldig klokt gjort.

I komiteen for alkoholomsetning, i et åpent og offentlig møte i mai, tok jeg opp rolleforståelse for medlemmene av komiteen og brukte episoden som eksempel på at det var viktig at vi selv ikke gjorde feil.

ØP var ikke på møtet, men er nå blitt varslet og mener jeg satte skjenkebevillingen til Arena i fare og at nettopp jeg skulle visst bedre. Det første er vel noe usikkert – ettersom det er det generelle vaktholdet som vurderes, men selvfølgelig skulle jeg visst bedre og beklager dermed ikke minst overfor LHK.

Dette er ikke den første dumheten jeg har gjort, og det blir vel neppe den siste.

Poenget med denne kommentaren er å peke på at folkevalgte har et særlig ansvar for å følge den smale sti. Ikke minst når vi også har en rolle som myndighetspersoner.

Hvor går Bast?

Herremenn i Høyre fikk blåveiser så det holdt; blåere ettersom nederlagene markerte seg. Noen har utspilt sine kommunalpolitiske roller til høsten.

Det borgerlige flertallet holder seg i Larvik. Meningsmålinger presentert i ØP 18. ds. viser at kvinnfolk med tæl og fremsynt ungdom gjorde rett. Det er lov å prøve seg. Om lokal skole, eldreomsorg og industri-og handelsutvikling blir bedre i årene fremover gjenstår å se. Rødgrønne statlige pengeoverføringer taler ikke til entusiastenes fordel.

Blir Larvik rødt eller blått til høsten? Hallstein Bast vil ikke ta stilling til side. Bast sier Venstre skylder velgerne en ting: Det er å fortelle dem akkurat hvilken politikk partiet kommer til å føre. Høres kompromissløst ut i politikkens beste forstand. For min del tror jeg Bast går dit mulighetene for å bli ordfører blir størst. Posten har vært Bast sitt prosjekt i mange år. Nå et økende dilemma, ettersom det på høyre-og venstresiden peker seg ut sterke ledere til stillingen.

Hallstein Bast velger nok borgelig side, slik han antydet til ØP. Samarbeide med SV og Rødt passer neppe et sosialliberalt Venstre(for eksempel får jo all kapitalisme Rødt til å se rødt om det marxistiske partiet kommer i posisjon). Det burde Bast sagt klart fra om før valget til høsten.

Plan for Torstrand er vedtatt!

Venstre fikk flertall for forslaget om å utarbeide en helhetlig kommunedelplan for Torstrand! Vi kastet frem forslaget i kjølevannet av SVs interpellasjon om trafikktiltak. – Rart med sånt noe når man nærmer seg valg. Vi har foreslått det samme med jevne mellomrom gjennom de siste par årene uten særlig respons..
Les mer…

Forslag om ny styringsmodell er klart

POSTMO-utvalget har lagt frem et nytt forslag til styringsmodell i Larvik kommune. Det var et knapt flertall for å fortsette med komitemodellen, med betydelig styrking av Formannskapet. Flere nye oppgaver ble lagt til de 9 som skal sitte der – og samtidig i PØK. Det er vanskelig å ikke se for seg en ny maktkonsentrasjon med rolleavklaringer som et tilbakevendende tema. Vi snakker om A- og B-politikere.

Venstre ønsker seg hovedutvalgsmodellen der også ikke-folkevalgte kan delta i fagutvalg. I det minste må det være riktig å fortsette dagens modell til nytt kommunestyre er valgt for å så kunne komme til en gjennomarbeidet og omforent modell med bredt flertall og forankring.

Forslaget fra POSTMO-utvalget risikerer å bli vedtatt med minste mulige flertall, for så å bli endret igjen til høsten.

Men vi har kanskje rot nok i det kommunale styret allerede?

Les forslaget fra utvalget her.

Rapporten om ordførerkontoen er frigitt

Rapporten viser en rotete og svært kritikkverdig sammenblanding av det private “Branding Larvik” og forvaltning av kommunen.

Ordfører har hatt mange roller, men rapporten konkluderer også med: “Vi har ikke funnet forhold som tilsier at ordføreren har misbrukt sin stilling for å fremme egne interesser for privatpersonen Øyvind Riise Jenssen”

Man sitter likevel tilbake med et inntrykk av at næringslivet og ordfører i mange sammenhenger har brukt kommunen som sin felles lekegrind der skalting og valting av midler har blitt ordnet på kammerset.

LES HELE RAPPORTEN OG ORDFØRERER ØYVIND RIISE JENSSENS KOMMENTAR HER