Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord sykkelsti

Sykkelsti

Å satse på sykkelsti fra Stavern til Skårabakken istedenfor fra Bakkane til Strandbakken i Helgeroa er en fatal feilprioritering. Tilhengere av turistvei fra Stavern kan bare slå opp ordet “fatal” i fremmedordboka. Glem argumentet om turistvei fra Stavern i sommerhalvåret, men tenk trafikksikkerhet. Veien fra Stavern er riktig nok sterk trafikkert i sommerhalvåret. Men resten av årets 9 måneder er den som en rolig norsk bygdevei. En bil i ny og ne. Fra Bakkane til Helgeroa er det stor trafikk hele året! Da snakker vi om steintrafikk fra brudda i Tveidalen, næringstrafikk til Helgeroa og Havna og ikke minst trafikk til de store boligområdene her ute. Året rundt! På toppen av dette kommer en enorm trafikk fra mai til langt ut i september der feriegjester utgjør en stor del. Ja, og busstrafikk hver time. Farta er stor og Politiet har hyppige fartskontroller. I tillegg er veien fra bånn av Bertelbakken fram til første avkjøring ned til Helgeroa spesielt farlig. Her er det uoversiktelig for biler og syklende. Veien har heller ikke veiskulder noe som gir en syklist, og jeg sykler her mye i sommerhalvåret, null mulighet til beskyttelse. Du blir bare tvunget ut i veien sammen med bilistene.
Derfor er det helt komplett uforståelig at man nå snakker om sykkelsti, en fordekt turistvei, fram til Skårabakken. Det hadde vært interessant å vite fra Trygg Trafikk eller Politiet mener om saken. Jeg er overbevist om at de vil gi meg rett.
Anders Graven
Helgeroa

Sykkelsti, på tide.

Veldig bra at det nå forlenges sykkelsti fra bånn av Tveitanebakken og et stykke videre. Men det må ikke stoppe der. Den virkelig farlige strekningen er fra bånn av Bertelbakken, over Dolviskauen og ned til første nedkjørsel til Helgeroa. Her er veien smal, svingete og uoversiktlig og byr på farlige situasjoner for vi som sykler her i sommerhalvåret. En strekning som i sommerukene har vært ulykkesbelastet men ikke nødvendigvis bare med syklister innblandet.
Ellers er det bra at det nå ser ut til å prioriteres sykkelsti fra Larvik til Helgeroa og ikke en natursti for syklende feriegjester fra Stavern til Helgeroa.
Anders Graven
Helgeroa