Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Lokal flyktninggalskap

Bjørn Melleby
Fritenker

Kommunestyret i Larvik snubler videre i dagens flyktninggalskap etter at Arbeiderpartiet i rå populisme kuppet Erna & Høyre til sitt rødgrønne lag i Stortinget og falt regjeringspartner FrP i ryggen med vedtaket om 8 000 nye syrere/muslimer til Norge. I stdenfor å hjelpe nærmere 1 million krigsflyktninger til en trygg tilværelse i nabolandene for det samme beløpet det vil koste Norge å ta de hit. Er det solidarisk? Stortingsvedtaket er også nitrist med fundamentale og kostbare konsekvenser for det Norge vi har vært så glade og stolte av.

Kommune – Norge påtvinges noe de hverken har økonomi eller lyst til å motta når de i årene fremover får innvandringsgalskapen i fanget. UDI melder om 17 000 familiegjenforeningssaker og det sitter altså 4500 kvoteflyktninger i statlige mottak som ingen vil ha. Nå må de rykke bakover i køen når «Tåkefyrsten på Vindern», Gahr Støre med frekkhetens nådegave invitererer til «nasjonal dugnad» for for å bosette tusenvis fra Midt-Østen mens han selv kan leve sitt beskyttede millionærliv på Oslo vest. Stadig nye fremmekulturelle velgere, det er nå over 40 000 «flyktninger» i Norge, og en sleip innvandringsstrategi skal sikre de rødgrønne makta når den etnisk norske arbeiderklassen snart er historie. Som tidligere omtalt; 67 % av muslimer i Norge stemmer Ap.

Nylig traff jeg en lokal bedriftseier som har solgt suksesbedriften i Larvik og nå bygger flotte villaer for nordmenn i Caribien. Larviksfolk og velstående borgere fra hele sør-Norge står i kø for å kjøpe og etablere det gode liv under solen bare en flyreise unna økende innvandringsproblemer og nyfattigdom i bl.a. bakkebyen. Eksemplet Sverige hvor innvandring representerer hele 30% av befolkningen og hvor utvandring av etniske svensker, næringslivfolk og kapital virkelig har tatt fart. I Larvik satser kommunestyreflertallet å være attraktive med vekstbransjen fremmedkulturelle på NAV og moskebygging. Og som i neste periode sannsynligvis vil måtte innføre eiendomsskatt for å dekke inn innvandringskostnadene; psuk…

For med sitt maktarrogante vedtak i sist ukes kommunestyre pådrar Larvik seg stadig nye millionkostnader av fellesskapets kasse i en kommune med snart 3 milliarder (!!!) i gjeld, når de i misforstått «godhet» og politisk korrekthet på nytt inviterer enda flere lykkesøkere fra Midt-Østen og Afrika til Larvik. Og det uten å spørre de som skal betale moroa, du og jeg som betaler skatt i innvandringskommunen Larvik. I Nettavisen kunne vi nylig lese at hver flyktning vil bety 33.067 kroner i økt årlig skatt for hver skatteyter. Og de uten at vi blir forespurt om det er allright!

For du fikk vel med deg de rødgrønnes forakt for det betimelige FrP forslaget om folkeavstemning om innvandringspolitikken ved høstens kommunevalg? Hverken Stortingsflertallet eller det rødgrønne kommunestyreflertallet i Larvik har fått noe som helst mandat av sine velgere og Norges befolkning til å vedta ytterligere masseinnvandring av fremmekulturelle som har ingen tilhørighet eller verdifellesskap med vårt land.

- En slik varig endring av Norges etniske befolkningssamensetning, representere et slemt brudd på Gunnlovens §1 « Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike». Ingen kommune kan påtvinges denne demografisk endring av Norge! Politikernes interesse for stemmekveget og vår mening, har utelukkende aktualitet når de selv hvert 4.år skal gjenvelges og smykke seg med den engang så hederlige tittel «folkevalgt». Siste to folkeavstemninger med folkets 2 x NEI TIL EU, ble som kjent effektivt sabotert av Ap og Gro Harlem Brundtland som i 1992 undertegnet den kontroversielle EØS avtalen som bl.a. åpnet for masseinnvandringen til Norge. Folkets protest og oppslutning om nasjonale verdier når man blir tilstrekkelig provosert frister åpenbart ikke til gjentakelse. Det danske valget på torsdag hvor innvandringskritiske Dansk Folkeparti ble valgets store vinner og nå Danmarks nest største parti og Sverigedemokratene som har passert 20% oppslutning hos søta bror, kan bety et veiskille for en hittil naiv og politikerstyrt masseinnvandring til skandinavia.

Kunnskapsløsheten og uviljen mot å skaffe seg informasjon om hva som faktisk skjer i dagens enorme migrasjonsbølge fra Midt-Østen og snart hele Afrika og som rir sør-Europa som en mare, er dessverre åpenbar. Politisk svada, historieløshet og ren demagogi ruler kommunestyret når de på nytt inviterer flere muslimske flyktninger til et Larvik som ikke har boliger eller økonomi til flere. For mens våre egne kristne kirker forfaller, nylig dokumentert i ØP, jubler Islamsk kulturforening over importen av stadig nye medlemmer og ditto økende offentlig støtte. Bakkebyens rødgrønne flertall som muslimenes nyttig idioter og islamsk rekrutteringskontor. Tidligere har de gitt klarsignal til kjempemoskeen på Torstrand tiltross for tvilsom arabisk finansiering skjult gjennom private stiftelser i Norge i en plan for å fylle by og land med moskeer. Vår hverdag i bakkebyen som i aksellerende tempo bokstavelig talt endrer såvel kulør og etnisitet er basert på en misforstått og påtvunget oppfatning av hva vi som nordmenn moralsk og politisk bør stille opp på. Fremfor vedtak basert på kunnskap og politisk kløkt i harmoni med folkemening som lokalpolitikere forventes å levere på.

Iflg. ØP reportasjen i onsdagsavisa; svingte Venstres Tone M. Andersen seg til demagogiske høyder i kommunestyret når hun presterte følgende nonsens: – Fattigdom og rikdom varierer og veksler, det viser historien. Nå er det vi som er de rike, og jeg håper virkelig ikke at vi har blitt så rike at vi ikke har råd til å hjelpe noen. – For er vårt samfunns historiske og økonomiske utvikling virkelig bygget på rene tilfeldigheter etter tombolaprinsippet? Eller er nyere norsk historie summen av systematiske, kunnskapsbaserte vedtak fra kloke politikere og generasjoners målrettede arbeidsinnsats som har ført Norge til verdenstoppen i utvikling av et velfungerede velferdssamfunn; den internasjonalt anerkjente «nordiske modellen». Rundt år 1900 var Norge, for de av oss som fulgte med i historietimen, kjent som et av Europas fattigste land.

Istedenfor selv å bygge opp egne vanskjøttede, muslimske land når borgerkrigen i Syria engang er over og som er krigsflyktningers klare oppgave slik det var i Norge etter 1945, reiser nå de mest arbeidsføre, unge menn med hjelp av islamske menneskesmuglere over Middelhavet og invaderer greske øyer og Italias kyst og byer hvor de er svært lite velkomne*. Frankrike og Østerrike har nylig stengt grensene.

Flyktningene er godt informert hvilke reisemål som frister, noe jeg forrige uke med selvsyn og i samtaler med italienske Røde Kors mannskaper og afrikanske flyktninger i Milano og grensebyer mot Frankrike og Sveits, fikk bekreftet. Det er Sverige og Norge med rause velferdsordninger, uten arbeidsplikt eller krav om personalia, som er målet for de hundretusener – inklusive livsfarlige ISIL-terrorister – som har lagt ut på den ulovlige ferden nordover i Europa. – Så dersom det rødgrønne flertallet i Larvik gjenvelges ved høstens kommunevalg er det rike muligheter for nye millionbevilgninger som nyttige idioter for kyniske bakmenn som styrer milliardindustrien som aksellerende ulovlig innvandring til Europa representerer.

Foto: Fra jernbanestasjonen i Milano hvor det daglig ankommer hundrevis av unge, afrikanske og syriske menn etter ferden over Middelhavet og på vei nordover i Europa med Sverige og Norge som mål. (foto: B.Melleby)

Vist 914 ganger. Følges av 7 personer.

Kommentarer

Ikke alle utsagn er gangbare, men overalt, meget bra Bjørn. Ted….

Veldig bra Bjørn. Rett og slett helt riktig..

Bjørn, du glemte å ta med at når det offentlige som har masse penger skal skaffe boliger til innvandrerne, så presser de prisene opp og ungdommen UT av boligmarkedet.

Boliger er et begrenset gode og det er kamp om boligene. Derfor er det også en boligprisstigning som bekymrer våre politikere og økonomer. Boligprisstigningen er for stor og man prøver å sette inn diverse tiltak for å begrense boligprisveksten.

Men det er tilbud og etterspørsel som styrer priser på alt. Også boliger. Og er det for få boliger, går prisene opp. Og da er det de med penger som vinner, og de uten penger som taper.

Og når kommunen SKAL og MÅ bosette de flyktningene som kommer OG har de nødvendige pengene, da er det kommunen som får tilslaget, og unge uten penger står fremdeles utenfor. De økonomiske lover styrer også her.

Annonse