Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Spørsmål om frihet, medvirkning, demokrati og miljø

”Alt har blitt sagt. Utvilsomt. Hvis ikke ordene hadde skiftet mening, og meningene ord”, skrev forfatteren Jean Paulhan (1884-1968). Likevel forsøker jeg meg med noen spørsmål jeg håper å få svar på:
1. Hva bidrar best til personlig medvirkning og personlig frihet: Kommunalt eide og demokratisk styrte virksomheter, skoler og sykehjem med kjente og folkevalgte representanter; eller selskaper, skoler og sykehjem, eid av internasjonale konsern med ukjente eierne som bruker den private eiendoms- og styringsrett til å lede virksomheten via stråselskaper i lukkede skatteparadis?
2. Hva skjer med lokalsamfunnets framtidige levedyktighet, frivilligheten og folkestyret når internasjonale konserner overtar lokale virksomheter og flytter verdiene – overskudd, skatter og kompetanse – utenlands?
3. Hva skjer med den sosiale solidariteten og folks villighet til å betale de skatter som et velfungerende samfunn er helt avhengig av, når det meste skal overlates til markeder bestående av atomiserte forbrukere og store flernasjonale selskaper hvor egennytte og profitt råder?
4. Hva skjer med demokratiet når folk ikke lengre skal oppfattes som samfunnsborgere men kun som forbrukere i markeder der oppmerksomheten kun rettes mot det som kan kjøpes for penger og hvor medmenneskers alminnelige velferd ikke har noen verdi?
5. I vår del av verden redder skattebetalerne banker og finansinstitusjoner fra konkurs, men hvem skal redde miljøet?

Vist 476 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Både demokratiet (1814) og friheten (1945) er nylig markert, men jeg har ikke sett at noen har spurt om hvorfor folkeflertallet som jo bestemmer i demokratiene – det vil si de fullstendig rasjonelle mennesker etter det de markedstro påstår – velger å overlate mesteparten av den skapte rikdommen i samfunnet til de aller rikeste mens de fattigste får lite eller intet, slik Thomas Piketty har påpekt i ”Kapitalen i det 21. århundre”.

Annonse