Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Å si det med dikt

Som om lokaldemokratiet bare er til pynt mener det politiske verktøyet Østlands Posten som forventet sammen med de rødgrønne at vedtaket om å nedlegge Frostvedt skole bør bli stående når de borgerlige nå varsler ny omkamp om skolen.

Og det har ingenting å si at professor John Hattie, som er en av verdens mest innflytelsesrike skoleforskere og som forsker i pedagogikk, i boken sin «Synlig læring» lister opp fem punkter han forklarer har stor effekt på læringen, der skolestørrelse er en fraværende faktor, mens læreren den viktigste.

Sagt på en annen måte:

Innflytelsesrike skoleforskere som forsker frem statistikken
får altså ikke innpass i idealskolepolitikken.
Mens lærerne må opplæres som om det helligste er pedagogikken
sitter småskoleelevene igjen og opplever seg latt i stikken.

For det som har mye å si er lærernes ledelse og klarhet samt håndtering av elevatferd i undervisningen, i tillegg til at man vet hvordan å utfordre hver enkelt elev på sitt nivå og å gi åpne tilbakemeldinger. Ikke gigantiske skolebygg med lokalsamfunnsopprivende konsekvenser som mest applauderes av politisk korrekte mennesker.

Derfor:

Når det ser mørkt ut for Frostvedt som natten,
blir det litt lysere med dikt i debatten.

Frostvedt-limerick

En skole for barn oppå Frostvedt,
vurderes nedlagt som følge av null vett,
selv om folk sier nei
til større bygg og lenger vei
holder makta her fast på sin urett.

Skole-limerick I

Et lokalpolitisk vedtak om skole,
boktstavelig talt utpå jordet,
de skulle ha snudd,
da ingen blei trudd,
men det var det svært få som gjorde.

Skole-limerick II

Før var det viktigst å lære
at det ofte handler om å være
så bra som man kan,
kvinne som mann,
uten behov for skolebygg så svære.

Maktens skole

I god tro ble det stemt
av velgere som ble «glemt»
da makten tok avstand fra pakten.

For fornuften blir gjemt
og småskoler fortrengt,
i takt med den økende forakten.

De sa: -Stem på oss,
vi lar skolene bestå!
-Vi er sanne og ekte demokrater!

Men med en læringskoloss
som er altfor stor for de små,
aner vi allerede nå fremtidige resultater.

En småskoles skrik om snarlig svik

Snart står jeg her alene
og føler skolesmerte,
mens jeg tenker tanker som at
-Er det virkelig verdt det?

Snart lever jeg bare av meg selv,
ikke lenger for de andre;
uten alle småskoleelevene
som videre til større bygg på Torstvedt må vandre.

Snart er jeg muligens ikke mere Frostvedt skole
eller naboskolen til Frøy,
snart forsvinner kanskje samarbeidet
og det synes ingen er noe gøy.

Snart er det valg i Larvik kommune,
men har det virkelig noe å si?
Spørsmålet er vel om jeg som skole blir sveket
eller om jeg får bli?

Takk til rettferdigheten

Frostvedt og Frøy som sammen holder hender
er et uttrykk for et samspill mange mennesker glemmer,
der venner, skolekameratskap og fremtidsrettet omsorg florerer,
og der integreringen av mennesker med en annen håndbagasje regjererer.

Hvorfor må så byen nå
på kartet som en sentraliserer,
istedenfor å opprettholde dagens praksis
alle skoleinteresserte vet fungerer?

Er det fordi fornuftens tid er forbi
at vi ser en velvirkende skole bli nedlagt,
eller er det slik at rettferdigheten
rett og slett er i ferd med å bli oppsagt?

Vist 742 ganger. Ingen følger denne samtalen.
Annonse