Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Tanker på ville veier.

Her går gode krefter sammen om hente ut flyktninger fra Syria. Organisasjoner og land mobiliserer for å hjelpe. Vi har den alvorligste flyktningekrisen i Europa og verden etter 2. verdenskrig. Det var ille på Balkan på 1990 tallet med titusner som hadde behov for beskyttelse og mat. Jeg vet hva jeg snakker om fordi jeg jobbet der med distribusjon av nødhjelp for WFP, World Food Program. Vi har mye å lære av den anstendighet disse menneskene kunne oppvise der de stod i matkøen med sine bøtter og spann.
Så dukker det opp fra gjørma en som kaller seg fritenker og perverterer debatten og drar den ned i søla. Jeg oppfatter fritenkere med noen som har tilført oss et tankegods til å være stolt av. Med Melleby kan jeg ha tatt feil. Han bruker, uten snev av anstendighet, de syriske flyktnigenes nød til en kamp mot Islam. Plutselig får flyktningene betegnelsen “flerkulturelle”. De søker “honningkrukka i det høye nord”. Flyktningene omtales som “Koran-tilhengere”. Flyktningene assosieres med “Nav støttede ferieturer til sitt forfulgte hjemland”. Han håner skamløst Al-Chirout fra Larvik som jeg ikke kjenner men som jeg tror er et godt menneske. Han manipulerer med statistikk når det gjelder innandreres deltakelse i arbeidslivet ved “Yrkesdeltakelsen, selv etter mange år er skremmende lav; bare 28% av for eksempel somaliere er i jobb”. Det siste er riktig. Men det han ikke nevner er at i 2014 var ca 64% av innvandrerne i arbeid. Noen få poeng under nordmenn. Det samme år ble det skapt 30000 jobber der innvandrere fikk 8 av 10. Han snakker om masseinnvandring til tross for en stor del av dette er arbeidsinnvandring fra de nordiske landene og Øst-Europa og fordi det er mangel på arbeidskraft i mange yrker. Og så var det dette med “økonomisk & kulturelt bærekraftig”. Enda lenger ned i gjørma ved “mange er analfabeter uten norsk språk”. Mer grisete kan det ikke bli. De snakker forøvrig ikke norsk i Syria.
Melleby, vi må nok ta litt voksenopplæring her. Å redde flyktninger fra Syria er en redningsaksjon i humanismens navn. Redde mennesker fra et krigshelvete. Barn med traumer og mennesker som har mistet alt! Tenk ellers på Libanon og Jordan; de tar over 1 million hver! Egentlig burde de nordiske land også gå sammen om en luftbro (Medevac på utenlandsk) for å hente ut flyktninger som trenger medisinsk hjelp.
Jeg vet ikke om dette siger inn, men en kan jo leve i håpet. Ellers er jeg fristet til å bruke C.J Hambros “det må være tillatt for alle til enhver tid å gi uttrykk for den forvirring som hersker i ens hode”. At fritenkeren bruker menneskelig nød i sin kamp mot alt og alle er bare trist.
Anders Graven
Helgeroa

Vist 715 ganger. Følges av 7 personer.

Kommentarer

Endelig en annen type innlegg i denne spalten! Takk for det, Anders Graven!

Ja, dette var fint å lese. Godt at noen tar til motmæle mot styggedommen. Håper innlegget også er sendt til redaksjonen for papiravisen.

Problemene med disse diskusjonene er når to vidt forskjellige temaer blandes sammen i samme diskusjon. Det er viktig å skille snørr og barter, klinten fra hveten osv.

En diskusjon er farene ved islam. Det er en diskusjon.

En helt annen diskusjon er flyktningekatastrofen i Syria.

Og en tredje diskusjon igjen er båtflyktningene i Middelhavet (som til en viss grad kan linkes sammen med flyktningekatastrofen i Syria da noen velger samme fluktmetode)

Men for ikke å gjøre det vanskelig sier vi at det er to uavhengige diskusjoner: Islam vs flyktningekatastrofe.

Farene ved islam går jeg ikke inn på her, for det er en egen og lang og detaljrik diskusjon.

Syria: Det er en debatt om vi skal ta dem hit eller redde ti ganger så mange i nærområdet.

Syria: Skal vi ta hit kristne eller muslimske flyktninger?

Middelhavet: Er de lykkesøkere eller flyktninger? Flyktninger fra /til hva? Hvorfor vil de ikke reddes av maltesiske skip? IS driver industri og tjener grovt på dette sies det, IS sender med “agenter” sammen med båtflyktningene sies det. Og mye mye mer.

Kort sagt, det er flere separate diskusjoner som blandes sammen til en og samme diskusjon, og da kan det bli mye feil.

Vi skal hjelpe flyktninger. Diskusjonen er bare hva som er den beste måten.

Farene ved islam er en annen diskusjon.

Professor Terje Tvedt har skrevet en interessant kronikk i Morgenbladet.
http://morgenbladet.no/debatt/2015/narsissismens_triumf#.VWnRAdIw-Uk

Sett fra fortvilte syreres synspunkt, må det være veldig uinteressant om en eller annen norsk professor eller andre mener at Norges grunn og motivasjon egentlig er narsissisme, snillisme eller noe annet lite rosverdig. Hadde jeg hatt familie i dette syriske helvetet, så ville jeg vært glad for å komme meg så langt unna og i sikkerhet som mulig, selv om mottagerlandet besto av narsissistiske snillister. (Tror professoren at Norge er det eneste land i Europa som tar i mot, eller skal ta i mot, syriske flyktninger?)

Det verste er vel at den nevnte professoren 1) glemte den egentlige saken (nemlig flyktlingenes egentlige nød), 2) konsentrerte seg om “skyld” (de var visst selv skyld, kanskje, og slett ikke “verdige ofre” mens f.eks. nordmenn under krigen, dvs alle de som fikk hjelp gjennom Sverige, vel var ofre, da?) Alle som må flykte fra sitt land er ofre, om de nå kommer fra et krigsatt Norge eller fra andre steder. 3) Som så mange som lukker øynene for menneskets ansvar for andre mennesker, dirigerer professoren hele saken i en retning som fritar alle mennesker for alt ansvar for andre. At nordmenn er narsisstiske, ja! Mange av oss! Men narsissisme som sådan har aldri ført til medfølelse med andre. Narsissismen hører heller hjemme hos dem som kun tenker på seg selv. Det er trist at det etterhvert er altfor mye narsissisme (les egeninteresse og egoisme) i Norge i forhold til den såkalte “snillismen”. Dessuten “glemmer” professoren – når han fører opp andre europeiske nasjoner som hjelpere – gjerne de som virkelig setter midler og vilje inn. Han nevner f.eks. ikke Tyskland, for det ville jo ødelegge de norske narsistenes glans.

Annonse