Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Sykkelsti

Å satse på sykkelsti fra Stavern til Skårabakken istedenfor fra Bakkane til Strandbakken i Helgeroa er en fatal feilprioritering. Tilhengere av turistvei fra Stavern kan bare slå opp ordet “fatal” i fremmedordboka. Glem argumentet om turistvei fra Stavern i sommerhalvåret, men tenk trafikksikkerhet. Veien fra Stavern er riktig nok sterk trafikkert i sommerhalvåret. Men resten av årets 9 måneder er den som en rolig norsk bygdevei. En bil i ny og ne. Fra Bakkane til Helgeroa er det stor trafikk hele året! Da snakker vi om steintrafikk fra brudda i Tveidalen, næringstrafikk til Helgeroa og Havna og ikke minst trafikk til de store boligområdene her ute. Året rundt! På toppen av dette kommer en enorm trafikk fra mai til langt ut i september der feriegjester utgjør en stor del. Ja, og busstrafikk hver time. Farta er stor og Politiet har hyppige fartskontroller. I tillegg er veien fra bånn av Bertelbakken fram til første avkjøring ned til Helgeroa spesielt farlig. Her er det uoversiktelig for biler og syklende. Veien har heller ikke veiskulder noe som gir en syklist, og jeg sykler her mye i sommerhalvåret, null mulighet til beskyttelse. Du blir bare tvunget ut i veien sammen med bilistene.
Derfor er det helt komplett uforståelig at man nå snakker om sykkelsti, en fordekt turistvei, fram til Skårabakken. Det hadde vært interessant å vite fra Trygg Trafikk eller Politiet mener om saken. Jeg er overbevist om at de vil gi meg rett.
Anders Graven
Helgeroa

Vist 219 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Anders, dette er vel bare VALGFLESK ! Den veien for syklende rundt Brunlanes har vært valgflesk i mange år,men intet har skjedd.Det er utrolig farlig å sykle rundt neset! Det er vel andre suspekte saker politikerne vil bruke penger på.

Hva med de skolebarna og andre som sykler fra østre del av Tjølling, altså fra Hem og Ula krysset og i retning tjøllingvollen – totalt mangler 2,4 km fram til Santraåsen. Hvor er de politikerne som kjemper for denne SKOLEVEIEN?

Høres ut som et aktverdig formål, Anthonsen. Våre to eksempler viser bare hvor langt ut på jordet politikerne er i denne saken.

Annonse