Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Innlemming eller ny kommune?

Hvis en kommunesammenslåing i fremtiden blir aktuelt skal det ikke være en ensidig innlemming av Lardal. Det må være villet og ønsket fra begge parter. Det må vise at innbyggerne får en bedre kommune og innbyggerne bør være hørt og ønske en ny kommune. Og det ønsket burde gjelde både Lardals og Larviks innbyggere.

Jeg skal ikke legge meg opp i Larviks prosess, men leserinnlegget fra Gina Johnsen (FRP) gir en grunn for meg å stille noen spørsmål. Det virker som man mener at Larvik ikke har tenkt å endre seg i det hele tatt ved en evt sammenslåing og ved større avstander. Hvis livet skal fortsette prikk likt i Larvik, og Lardal må infinne seg i å bli et lyderike så kan jeg forstå at innbyggerne i Larvik har mindre grunn til å engasjere seg. For Lardals innbyggere kan det kun gi større grunn til oro.

Jeg spørr meg, har Larvik analysert hovedspørsmålen; Hva som kan bli bedre for Larviks innbyggere ved en evt sammenslåing. Hvilke nye utfordringer får Larvik ved en evt sammenslåing med Lardal? I utkast til utredningen står det at Lardal kan få utfordringer med rekrutering av fagpersonell på enkelte områder. Når skal det analyseres hvordan en evt fremtidig storkommune skal løse denne utfordring? Skal ansatte med plassering i Larvik beordres pendle til Lardal i sin stilling? Skal det utbetales reisegodtgjørelse for slike reiser og arbeidstid i reisetiden?

Eller hva med med kulturskoletilbudet. Larvik har flerårige køer til de mest attraktive tilbuden. I en ny storkommune, kommer ungdomer fra Larvik isteden tilbys kulturskole i Lardal hvor det idag ikke er kø? Dette er noen få av mange rekfleksjoner som ikke er belyst i den felles utredningen. Slike spørsmål trengs å bli besvarte.

I Lardal er det et stort engasjement om Lardals fremtid. I spørreundersøkelsen svarte majoriteten at man ikke ønsket en sammenslåing. Hva Larviks innbyggere mener om en ny evt storkommune får vi ikke vite.

Magdalena Lindtvedt
Ordførerkandidat
Lardal Venstre

Vist 339 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Finnes ei liste over fordeler og ulemper ved ei kommunesammenslåing av Lardal og Larvik? “Kjøttvekta” rår, er et forslitt ordtak. En trenger ikke å være i tvil om at Larvik med minst 10 ganger så stort folketall som Lardal, rekner med at Larvik får det som de vil. Geografisk vil Lardal være en utkant i en storkommune, og det i mye større grad enn de tidligere omegnskommunene Hedrum, Tjølling og Brunlanes. Hvor er de åpenbare fordelene ved ei kommunesammenslåing for Lardal? Flosklene om at en alltid får stordriftsfordeler ved kommunesammenslåinger viser seg ofte ikke å stemme. Her er en reform for reformen sin del, sjølsagt med sideblikk til økt oppslutning ved kommende valg for regjeringspartiene.

Annonse