Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Stengte grensejusteringer

Lardal kommunestyre gjorde en helomvending og stemte mot sitt forrige vedtak om å avvente hva Kongsberg mener om grensejustering for Hvittingfoss. Jeg er forbauset over argumentene som ble brukt i debatten.

For det første er det er ingenting fra Kongsberg side som er forandret siden sist Omholt fikk flertall i kommunestyre for at vi istedenfor å stenge døren da, skulle avvente Kongsbergs diskusjon om grensejustering. Kongsberg har pr idag sagt at det kan være aktuelt med grensejusteringer.

For det andre argumenterer Varaordfører Knut Olav Omholt (SP) med at spørreundersøkelsen viste at en minoritet ønsket seg til Hvittingfoss. I spørreundersøkelsen ble det spurt om;
«Dersom kommunesammenslutning blir aktuelt, bør Lardal kommune etter din oppfatning slå seg sammen med Larvik, eller ønsker du at Lardal slår seg sammen med en annen kommune?» Det er dette spørsmålet som innbyggerne tok stilling til. De ble ikke spurt om grensejustering. Derfor er det søkt å bruke de tallen til å lukke døren til fremtidige grensejustering.

Men ettersom tallen fra spørreundersøkelsen ble brukt må jeg spørre: Hva med de 56% i spørreundersøkelsen som ikke ønsker sammenslåing? Betyr det da at flertallet i kommunestyre da vil avslutte utredningen med Larvik og isteden utrede hva som trengs for at Lardal skal bestå som egen kommune?

Nå har Lardal virkelig posisjonert seg finfint for å gi innbyggerne godt utrededte alternativer å ta stilling til! Samtidig ser vi at majoriteten i Siljan troligtvis kommer til at man ønsker å bestå som egen kommune. I Lardal har flertallet tidligere stemt ned å utrede hva som skal til for å bestå som egen kommune og nå har flertallet også stengt alle andre dører. Demokrati er også å ha respekt for minoritetens argumenter og konklusjoner.

Venstre gleder seg til å jobbe med utviklingen av Lardal – arbeidsplasser, bosetting, næringsliv, kulturliv og frilufts- og naturkommune. Sammenslåing eller grensejustering kan bare være aktuelt om det viser seg at innbyggerne får det bedre. Etter debatten i kommunestyret virker noen rett og slett ha gitt opp Lardal som egen kommune. Det har ikke Venstre.

Magdalena Lindtvedt
Ordførerkandidat
Lardal Venstre

Vist 485 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Ved sammenslåing av små komuner,er det ikke noe å spare hvis ikke det reduseres i komunesjefer! Larvik er jo et bra eksempel,her ble alle dyre ansatte bare definert som “første og annen og tredje Sjef” Ergo ingen besparelser,alle var i komunens lønnsliste med samme høye lønn! Stå på Magdalena!

Ingen grunn til at tabben skal gjentas TL, jeg ønsker Lardal velkommen til Larvik, men de må beholde huldra!

Den største utfordringen for både Larvik og Lardal blir å hente det beste ut av en ev. sammenslåing for begge parter. Larvik tjener ikke noe på å bare akseptere Lardal som et vedheng til eksisterende drift, og Lardal har mye å tape dersom det ikke oppstår en god symbiose gjennom utredningsprosessen.

Først og fremst bør begge ha is i magen og ikke kaste seg over en sammenslåing før både innbyggere, politikere og ansatte har en god plan for utviklingen. Ja til endelig vedtak etter valget. Ja til å se på alternativer før vi binder oss. Ja til mer informasjon underveis enn vi har sett så langt.

Det er vel bra som det er i dag,Sjur? Så hvorfor strebe etter noe annet? Ted…..

Jeg streber ikke etter noe annet som innbygger Ted. Vi har det veldig bra i Lardal i dag. Vi har som alle andre kommuner uoppfylte ønsker og behov (og vi har veldig høye kommunale avgifter …), men det veies opp av at vi lever i et samfunn der man kan slentre innom servicekontoret på vei til butikken og få svar og veiledning på direkten som oftest. Det samme gjelder NAV-funksjonene. Her er det ikke mange dagene ventetid for å prate med en saksbehandler under fire øyne hvis de ikke kan ta det umiddelbart osv. Men – det er store utfordringer framover, så det nytter uansett ikke å bare trekke lua ned over hue på sikt, så vi bør være forberedt på de endringene vi kanskje ikke kan rå over, eller bremse framover.

Dere har det vel bedre en de fleste andre kommuner Sjur! Stå på…. Teddy.

Annonse