Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Tid for russefeiring

Som russen over hele landet, ser også avgangs-elevene ved Thor Heyerdahl videregående skole fram til storstilt feiring etter 13 års skolegang. Og det skulle jo bare mangle. For sisteårselevene som står på trappene til nye veivalg, enten det er for å jobbe eller studere videre, har nær sagt i alle år markert at tida som skoleelever er over for godt. Og ingen ønsker å ta fra dem de gleder slik feiring byr på.

Men det er andre spørsmål som tidvis dukker opp i forbindelse med russefeiringen; blant dem spørsmålet om når feiringen skal begynne, og hvor lenge den bør vare. Akkurat det har man ikke klart å få noen forent oppfatning om.

Det siste utspillet kommer nå fra presidentskapet på Thor Heyerdahl vgs. De ønsker å utvide russemarkeringen med 14 dager, slik at de rødkledde kan tre fram allerede seks uker før 17. mai. Rektor, Robert Rognli, ønsker imidlertid å vente med startskuddet til slutten av april, slik det har vært i mange år nå. I går hadde blant andre president Anders Waale Amundsen et nytt møte med rektor, som til slutt lovet å ta en ny runde med skolens ledergruppe.

I andre fora, går debatten på et helt annet nivå. Unge Høyre i Vestfold er blant dem som har fått sitt moderparti med på tanken om å gjeninnføre de gamle tradisjonene, nemlig at avgangselevene skal ha fått sine standpunktkarakterer, og være ferdig med skriftlig eksamen før 17. mai. Også i Oslo vil Høyre søke om en forsøksordning, der russen igjen starter den virkelige russefeiringen kvelden før den 17., og ha en roligere undervisningsperiode fra mot muntlig eksamen nærmere sommeren. Visst vil dette føre til at undervisningsåret må legges noe om, men det er absolutt en ordning det er vel verdt å forsøke. En vinn-vinn-situasjon for både elever og skolens lærere kan komme i gang allerede fra 2015.

Skolebyråd i Oslo, Anniken Haugli, mener forslaget er godt, og viser blant annet til at også Regjeringen Stoltenberg sendte en lignende sak ut på høring, uten at man rakk og lande forslaget. Mye tyder på at Erna Solberg og hennes regjeringspartnere kan komme til å videreføre tanken.

For de aller fleste, går russefeiring og eksamen fint sammen, for de fleste avgangselevene er voksne nok til å finne en fornuftig kombinasjon av feiring og undervisningsavslutning. Derfor er vi sikre på at ledergruppa og russeledelsen ved Thor Heyerdahl videregående skole kommer fram til fornuftig starttidspunkt for årets russefeiring. Men det er langt viktigere at politikerne finner fram til en permanent løsning som kan fungere optimalt. Og et godt poeng er at avgangselevene må få feire russetida, uten at de på forhånd fester bort mulighetene til gode eksamensprestasjoner.

Vist 1117 ganger. Følges av 1 person.
Annonse